Herman Steen

Partner

Herman Steen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for Shipping Offshore samt Maritime and Offshore Emergency Response Team.

Han er anbefalt både i Legal 500 og Chambers and Partners.

Steen har spesialisert seg innen internasjonal sjørett og sjøforsikringsrett. Han har særlig erfaring med skipsulykker, der han bistår norske og utenlandske klienter, herunder P&I-klubber, kaskoassurandører og rederier i forbindelse med etterforskning og håndtering av havarier slik som berging, vrakfjerning, forurensning, kollisjon, grunnstøtning, lasteskader osv. Han har også omfattende erfaring med dekningsspørsmål under P&I- og kaskoforsikring, direktekrav, jurisdiksjon og lovvalg, samt certepartitvister.

Han har betydelig erfaring med tvisteløsning, både som advokat og som dommer. Han har i flere saker opptrådt som mekler. Han har også lang erfaring som forhandler, både i tvister og andre kommersielle forhold.

Steen har arbeidet ved firmaets kontorer i Oslo, London og Kobe, Japan. Han har tidligere vært dommerfullmektig ved Oslo tingrett og Drammen tingrett, samt vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett, der han skrev spesialavhandling om reisebefraktning som er publisert i Nordisk Institutt for Sjøretts MarIus. Han har en mastergrad i sjørett fra King's College London og har gjennomført Harvard Law School's Program of Instruction for Lawyers (Negotiation).

Steen har i flere år undervist og vært sensor ved Nordisk Institutt for Sjørett, og publiserer jevnlig sjørettslige og sjøforsikringsrettslige artikler i norske og internasjonale tidsskrifter. Han er også en av redaktørene i firmaets Shipping Offshore Update.

2018- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2017 Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2011-2017 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2010 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2010 Dommerfullmektig, Oslo tingrett_NEWLINE_2009-2010 Dommerfullmektig, Drammen tingrett_NEWLINE_2008-2009 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2008 Visiting Lawyer, Ince & Co., London_NEWLINE_2008 Fast advokat, Wikborg Rein, London_NEWLINE_2006-2007 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, London/Kobe_NEWLINE_2006 Advokatbevilling_NEWLINE_2004-2006 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2003- Undervisning og sensur ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (herunder Nordisk institutt for sjørett)_NEWLINE_2003-2004 Vitenskapelig assistent, Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2000-2002 Trainee i diverse advokatfirmaer m.v.
"Tiden for skipets ankomst i lastehavnen ved reisebefraktning. Særlig om befrakterens krav på erstatning og kansellering ved sen ankomst”, MarIus nr. 322 (2004)_NEWLINE_“Entire agreement clauses in commercial agreements”, Spesialavhandling King's College London_NEWLINE_"Cancellation clauses in voyage charter parties", i Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook 2005_NEWLINE_Diverse sjørettslige artikler i løpende tidsskrifter
2005- Styreleder/styremedlem i Shippingforum, Oslo
2004 Cand. jur., Universitetet i Oslo_NEWLINE_2004 Program of Instruction for Lawyers (Negotiation), Harvard Law School, Harvard University_NEWLINE_2003 Master of Maritime Law (LLM), King’s College London, University of London