Ingeborg Vestvik Aavatsmark

Partner

Om Ingeborg

Ingeborg Vestvik Aavatsmark er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for M&A. Aavatsmark er master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen fra 2011 med spesialisering innen selskapsrett og børs- og verdipapirrett. Hennes arbeid omfatter rådgivning av norske og internasjonale klienter i forbindelse selskapsrettslige og kontrakts-rettslige spørsmål, herunder spørsmål knyttet til fusjoner, oppkjøp, emisjoner og andre transaksjoner samt selskapsstyring.

Arbeidserfaring
2020- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2018-2019 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2015-2017 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2011-2014 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo _NEWLINE_2010 Stipendiat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2009-2010 Trainee i Wikborg Rein samt diverse advokatfirmaer
Utdanning
2013 Advokatbevilling_NEWLINE_2011 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen_NEWLINE_Masteroppgave: "Verdipapirhandelloven § 3-8. Med hovedvekt på grensen mellom markedsmanipulasjon og ordinære handelsstrategier ved transaksjoner og handelsordre."