Jan Erik Clausen

Jan Erik Clausen

Partner

Partner

KONTOR
Bergen
TEL
+47 55 21 52 63
MOB
+47 957 51 245
E-POST
JEC@WR.NO

Praksisområder   Selskapsrett, Kapitalmarkeder

Jan Erik Clausen er partner ved Wikborg Reins Bergens-kontor. Clausen arbeider primært med selskapsrettslige og børs- og verdipapirrettslige spørsmål, herunder bistår klienter i forbindelse med bedriftsoppkjøp, fusjoner, emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner. Han har også bistått i forbindelse med en rekke børsnoteringer. Videre arbeider Clausen aktivt mot Private Equity markedet, og har bl.a. bistått Private Equity fond i forbindelse med en rekke transaksjoner. Clausen har de siste årene hatt en rekke styreverv, både i private og børsnoterte selskaper. I tillegg til å jobbe ved kontoret i Bergen, har Clausen vært med på å bygge opp Wikborg Reins Singapore-kontor.

Arbeidserfaring:

  • 2003- Partner, Wikborg Rein, Bergen
  • 2002-2003 Partner, Wikborg Rein, Singapore
  • 2001 Fast advokat, Wikborg Rein, Singapore
  • 1999-2000 Fast advokat, Wikborg Rein, Bergen
  • 1995-1998 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen
  • 1995 Praktikant, Clifford Chance, Amsterdam

Verv:

  • Styreleder Ocean Forest AS

Utdanning:

  • 1995 Cand. jur., Universitetet i Bergen
  • 1990 Bedriftsøkonom, Bergen Ingeniørhøgskole