Jan Erik Clausen

Partner

Om Jan Erik

Jan Erik Clausen er Managing Partner ved Wikborg Reins Bergens-kontor. Clausen arbeider primært med selskapsrettslige og børs- og verdipapirrettslige spørsmål, herunder bistår klienter i forbindelse med bedriftsoppkjøp, fusjoner, emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner. Han har også bistått i forbindelse med en rekke børsnoteringer. Videre arbeider Clausen aktivt mot Private Equity markedet, og har bl.a. bistått Private Equity fond i forbindelse med en rekke transaksjoner. Clausen har de siste årene hatt en rekke styreverv, både i private og børsnoterte selskaper. I tillegg til å jobbe ved kontoret i Bergen, har Clausen vært med på å bygge opp Wikborg Reins Singapore-kontor.

Arbeidserfaring
2003- Partner, Wikborg Rein, Bergen (2018- Managing Partner, Bergen)_NEWLINE_2002-2003 Partner, Wikborg Rein, Singapore_NEWLINE_2001 Fast advokat, Wikborg Rein, Singapore_NEWLINE_1999-2000 Fast advokat, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_1995-1998 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_1995 Praktikant, Clifford Chance, Amsterdam
Utdanning
1995 Cand. jur., Universitetet i Bergen_NEWLINE_1990 Bedriftsøkonom, Bergen Ingeniørhøgskole
Verv
2018- Styremedlem, Wikborg Rein_NEWLINE_- Styreleder Ocean Forest AS