Jan L. Backer

Jan L. Backer

Partner

Partner

KONTOR
Oslo
TEL
+47 22 82 76 14
MOB
+47 913 75 815
E-POST
JLB@WR.NO

Praksisområder   Arbeidsrett, Prosedyre

Jan L. Backer er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for arbeidsrett. Han arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og generell kontraktsjuss, og leder firmaets kompetansegruppe for arbeidsrett. Backer har mange års erfaring knyttet til arbeidsrettslige problemstillinger som ansettelsesavtaler, oppsigelser, omorganiseringer og restruktureringer samt problemstillinger knyttet til pensjon, pensjonsavtaler. I denne forbindelse har han gitt råd om integritetsspørsmål, herunder korrupsjon. Backer er anerkjent av Chambers and Partners som "Leaders in their field" i kategorien Employment.

Relevant erfaring:

  • En rekke rettssaker samt løpende rådgivning om reorganiseringer, nedbemanninger, oppsigelser og pensjonsspørsmål
  • Rådgivning knyttet til korrupsjons- og andre integritetsspørsmål
  • Forhandlinger og inngåelse av oppkjøpsavtaler, aksjonær- og låneavtaler knyttet til bedrifter i U-land

Arbeidserfaring:

  • 1991- Partner, Wikborg Rein, Oslo
  • 1988-1990 Advokatfulllmektig, Wikborg Rein, Oslo
  • 1986-1987 Dommerfullmektig, Drammen byrett
  • 1984-1986 Konsulent, alminnelig skatteavdeling, Finansdepartementet

Verv:

  • Styreformann Stiftelsen Studenterhjemmet
  • Styremedlem International Cruise Management Agency AS

Utgivelser:

  • Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein 2014

Utdanning:

1983 Cand. jur., Universitetet i Oslo