Jan L. Backer

Partner

Om Jan

Jan L. Backer er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og generell kontraktsjuss. Backer har mange års erfaring knyttet til arbeidsrettslige problemstillinger som ansettelsesavtaler, oppsigelser, omorganiseringer og restruktureringer samt problemstillinger knyttet til pensjon, pensjonsavtaler. I denne forbindelse har han gitt råd om integritetsspørsmål, herunder korrupsjon.

Backer er anerkjent av Chambers and Partners som "Leaders in their field" i kategorien Employment.

Arbeidserfaring
1991- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_1988-1990 Advokatfulllmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_1986-1987 Dommerfullmektig, Drammen byrett_NEWLINE_1984-1986 Konsulent, alminnelig skatteavdeling, Finansdepartementet_NEWLINE_
Utdanning
  • 1983

    Cand. jur., Universitetet i Oslo

Relevant erfaring
  • En rekke rettssaker samt løpende rådgivning om reorganiseringer, nedbemanninger, oppsigelser og pensjonsspørsmål

  • Rådgivning knyttet til korrupsjons- og andre integritetsspørsmål

  • Forhandlinger og inngåelse av oppkjøpsavtaler, aksjonær- og låneavtaler knyttet til bedrifter i U-land

Publikasjoner
  • Pensjoner i et nøtteskall, bok, med Simen Lium, Gyldendal Rettsdata 2016

  • Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein 2014

Verv
  • Styreformann Stiftelsen Studenterhjemmet

  • Styremedlem International Cruise Management Agency AS