Jan L. Backer

Partner

Jan arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og generell kontraktsjuss, og leder firmaets kompetansegruppe for arbeidsrett. Backer har mange års erfaring knyttet til arbeidsrettslige problemstillinger som ansettelsesavtaler, oppsigelser, omorganiseringer og restruktureringer samt problemstillinger knyttet til pensjon, pensjonsavtaler. I denne forbindelse har han gitt råd om integritetsspørsmål, herunder korrupsjon.

Backer er anerkjent av Chambers and Partners som "Leaders in their field" i kategorien Employment.

1991- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_1988-1990 Advokatfulllmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_1986-1987 Dommerfullmektig, Drammen byrett_NEWLINE_1984-1986 Konsulent, alminnelig skatteavdeling, Finansdepartementet_NEWLINE_
  • En rekke rettssaker samt løpende rådgivning om reorganiseringer, nedbemanninger, oppsigelser og pensjonsspørsmål

  • Rådgivning knyttet til korrupsjons- og andre integritetsspørsmål

  • Forhandlinger og inngåelse av oppkjøpsavtaler, aksjonær- og låneavtaler knyttet til bedrifter i U-land

  • Pensjoner i et nøtteskall, bok, med Simen Lium, Gyldendal Rettsdata 2016

  • Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein 2014

  • Styreformann Stiftelsen Studenterhjemmet

  • Styremedlem International Cruise Management Agency AS

  • 1983

    Cand. jur., Universitetet i Oslo