Jørgen Vangsnes

Partner

Om Jørgen

Jørgen Vangsnes er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for prosedyre.

Vangsnes har betydelig erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning og har møterett for Høyesterett, i tillegg til å ha prosedert saker for flere internasjonale domstoler. Hans praksis omfatter prosedyreoppdrag og rådgivning, særlig innen komplekse kontraktstvister og erstatningsrett, IT- og teknologirelaterte tvister og offentlig rett.

Arbeidserfaring
2020- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2011-2020 Advokat, Regjeringsadvokaten_NEWLINE_2018-2019 Seniorrådgiver, Statsministerens kontor, Innenriksavdelingen_NEWLINE_2014-2015 Dommerfullmektig, Oslo tingrett_NEWLINE_2011- Universitetslektor, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2010-2011 Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2004-2006 KKIS-operatør/-befal, Kystjegerkommandoen
Utdanning
2017 Møterett for Høyesterett_NEWLINE_2011 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo_NEWLINE__NEWLINE_
Publikasjoner
2019 "Pretensjonenes plass i sivilprosessen", Jussens Venner no. 4/2019 (The significance of contentions in Norwegian civil procedure)_NEWLINE_2019 "Sondringen mellom nulliteter og angripelige vedtak", i Tøssebro (red.): Ugyldighet i forvaltningsretten, Universitetsforlaget (2019) (The difference between nullities and contestable administrative decisions)_NEWLINE_2018 "Tilknytning som vilkår for sivilt søksmål", Jussens Venner no. 5/2018 (Legal standing as a requirement for civil action)_NEWLINE_2017 Jusleksikon, Kunnskapsforlaget (editor, 2017-) (Encyclopedia of Law)_NEWLINE_2017 Gyldendal Rettsdata, chap. 27/28, 2017-) (co-author the Norwegian Disputes Act)_NEWLINE_2018 Sivilprosess i et nøtteskall, Gyldendal, 1st edition 2015 and 2nd edition 2018 (Civil Procedure in a Nutshell)_NEWLINE_2014 "Om den såkalte tilbakeholdenhet i domstolsprøvingen", Tidsskrift for Rettsvitenskap no. 2/2014 (On the so-called judicial deference)_NEWLINE_