Kaare Andreas Shetelig

Kaare Andreas Shetelig

Partner

Partner

KONTOR
Oslo
TEL
+47 22 82 75 78
MOB
+47 900 29 192
E-POST
KAS@WR.NO

Praksisområder   Prosedyre, Skatterett

Kaare Andreas Shetelig er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og han er leder av firmaets virksomhetsgruppe Industri, Tvisteløsning og Offentlig Virksomhet. Sheteligs praksis omfatter i første rekke konfliktløsning og prosedyreoppdrag, blant annet i skatte- og avgiftssaker, ansvarssaker, selskapsrettssaker samt alminnelig kontraktsrett og erstatningsrett. Shetelig arbeider også med forvaltningsrett.

Shetelig har betydelig prosedyreerfaring for alle domstoler, herunder en rekke saker for Høyesterett. Shetelig har også omfattende erfaring med internasjonale voldgiftssaker hvor han blant annet har bistått europeiske kjøpere av gass i prisrevisjoner med produsenter av norsk gass i saker som har gått under ICC Rules of International Arbitration eller SCC Arbitration Rules.

Shetelig er rangert som "leaders in their field" innen området prosedyre og tvisteløsning i Chambers Global og Chambers Europe 2016.

Arbeidserfaring:

 • 2010- Partner, Wikborg Rein, Oslo
 • 2004- Universitetslektor (timebasis) innen blant annet forvaltningsrett, skatterett og sivilprosess, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2003-2010 Advokatfullmektig og advokat, Regjeringsadvokaten
 • 1996-1998 Nestkommanderende og deretter skipssjef på Stridsbåt 90 N, Sjøforsvaret

Utgivelser:

 • Medforfatter og ansvarlig for oppdatering av informasjon om Norges Bilaterale Investeringsavtaler på Oxford University Press Investment Claims nettside (2015)
 • "Rettslig interesse", Jussens Venner 4/2015
 • "Voldgiftsspråk – særlig om engelsk i norsk voldgift" i Borgar H. Berg og Ola Ø. Nisja (red.), Avtalt prosess – Voldgift i praksis, Universitetsforlaget 2015
 • Encyclopaedia of International Commercial Litigation, Norway chapter (Wolters Kluwer Law & Business 2015)
 • Enforcement of Foreign Judgements, Norway chapter (Wolters Kluwer Law & Business 2015)
 • Overprøving av voldgiftsdommer: Henger Norge etter? i Lov og Rett, 10/2014
 • Norsk Lovkommentar: Tvisteloven kapittel 27, 28 og 36
 • "Gjennomskjæring til gunst for skattyter" i Festskrift til Frederik Zimmer (2014)
 • "Saksbehandlingsfeil og ugyldighet: Betydningen av feils innvirkning på et forvaltningsvedtaks gyldighet" i Festskrift til Erik Boe (2013)
 • "Når enmannsaksjeselskapet glemmer å tegne yrkesskadeforsikring for sin eneste ansatte – Rt. 2010 side 93" i Tidsskrift for Erstatningsrett nr. 3/2010

Utdanning: 

 • 2008 Master of Laws (LLM) in Corporate Governance and Practice, Stanford University, California
 • 2007 Møterett for Høyesterett
 • 2004 Bachelor of Business and Administration, Handelshøyskolen BI, Oslo
 • 2003 Cand.jur., Universitetet i Oslo 
 • 1996 Befalsskolen for Marinen