Kaare Christian Tapper

Partner

Kaare Christian Tapper er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er leder av firmaets virksomhetsgruppe Corporate Finance and Tax. Tapper har betydelig erfaring med ulike former for egenkapitaltransaksjoner (M&A), og finansiell og strukturell omorganisering av virksomheter. I tillegg til sin juridiske utdannelse, er Tapper utdannet MSc in Management fra HEC Paris. Tapper ble i 2015 kåret til en av Europas mest fremragende "up and coming" advokater av Chambers Europe.

2014- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2012-2013 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2009-2011 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2008-2009 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2008 Secondment 6 months, Associate, Allen & Overy LLP, London_NEWLINE_2007 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, London _NEWLINE_2006 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2001-2005 Trainee/Intern i diverse advokatfirmaer og konsulentselskaper _NEWLINE_2003-2004 Vitenskapelig assistent, Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo
"Board members under scrutiny", Global Insolvency & Restructuring Review 2014/2015_NEWLINE_"Debt reorganisation in Norway", Global Insolvency & Restructuring Review 2013/2014_NEWLINE_"Returning to Health", M&A Norway, International Financial Law Review 2012
2018- Styremedlem, Wikborg Rein
2009 Advokatbevilling_NEWLINE_2006 Msc in Management, HEC Paris _NEWLINE_2005 Cand. jur., Universitetet i Oslo
o Hovedfokus på egenkapitaltransaksjoner, omorganisering og restruktureringer. _NEWLINE__NEWLINE_o Omfattende erfaring med transaksjoner, joint ventures / industrielt samarbeid._NEWLINE__NEWLINE__NEWLINE__NEWLINE_o Utvalgte prosjekter M&A / transaksjoner:_NEWLINE__NEWLINE_- Bistand til NorgesGruppen ved kjøp av Esso Norges bensinstasjonsvirksomhet, og etablering av samarbeid med Esso Norge_NEWLINE__NEWLINE_- Bistand til NorgesGruppen ved etablering av joint venture med Axfood AB_NEWLINE__NEWLINE_- Bistand til Hafslund ASA ved ervervet av Fortum Distribusjon AS_NEWLINE__NEWLINE_- Bistand til Hafslund Nett AS ved salget av Bio El Fredrikstad AS. _NEWLINE__NEWLINE_- Bistand til Quantafuel AS ved etablering av joint venture / samarbeid med Vitol _NEWLINE__NEWLINE_- Bistand til Erik Must AS ved etablering av joint venture med Beringer Finance AB_NEWLINE__NEWLINE_- Bistand til eierne av Norsafe AS ved salget av Norsafe AS_NEWLINE__NEWLINE_- Bistand til Troms Kraft AS v. etablering av joint venture med Jämtkraft_NEWLINE__NEWLINE_- Bistand til SinOceanic Shipping ASA ved redomiciliering av flåte og virksomhet til Bermuda _NEWLINE__NEWLINE_- Bistand til IK Investment Partners ved salget av Europris AS_NEWLINE__NEWLINE_o Utvalgte prosjekter restrukturering: _NEWLINE__NEWLINE_- Bistand til Dolphin Drilling ASA ved restrukturering_NEWLINE__NEWLINE_- Bistand til Solstad Offshore ASA ved restrukturering_NEWLINE__NEWLINE_- Bistand til Farstad Shipping ASA ved restrukturering_NEWLINE__NEWLINE_- Bistand til DNB Bank ASA og Danske Bank NUF ved restrukturering av kunde_NEWLINE__NEWLINE_- Bistand til Sparebank 1 SMN ved restrukturering av kunde_NEWLINE_- Bistand til Power International AS ved restrukturering_NEWLINE__NEWLINE_- Bistand til Tschudi Shipping AS ved restrukturering_NEWLINE__NEWLINE_- Bistand til Otium AS ved restrukturering_NEWLINE_