Ketil E. Bøe

Ketil E. Bøe

Partner

Partner

KONTOR
Oslo
TEL
+47 22 82 76 96
MOB
+47 976 99 405
E-POST
KEB@WR.NO

Praksisområder   M&A, Fiskeri og havbruk

Ketil E. Bøe er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og tilknyttet firmaets fagområde for M&A. Han har i flere år arbeidet for investorer, verdipapirhandelforetak, banker og selskaper med etableringer, børsintroduksjoner, emisjoner, fusjoner, oppkjøp, salg og restruktureringer både i Norge og i utlandet. Han arbeider også med finansiering på oppdrag fra både låntagere og banker, med hovedvekt på kompliserte transaksjoner og oppkjøpsfinansiering samt sekuritisering, prosjektfinansiering og derivattransaksjoner. I tillegg bistår han løpende en rekke profilerte aktører i norsk næringsliv med investeringer, prosjektarbeid og generell forretningsjuridisk rådgivning. Dette arbeidet har også omfattet transaksjoner med tilknytning til petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og generell bistand til olje- og energiselskaper. Han har jobbet nært til de senere års strukturendringer i luftfartsnæringen som rådgiver for Braathens og dets hovedaksjonærer i forbindelse med at selskapet ble overtatt av SAS. Bøe er anerkjent av Chambers and Partners som "Leaders in their field" i kategoriene Capital Markets, Corporate M&A.

Arbeidserfaring:

  • 2000- Partner, Wikborg Rein, Oslo
  • 1999-2000 Partner, Wikborg Rein, London
  • 1997-1998 Resident Lawyer, Wikborg Rein, London
  • 1994-1996 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo
  • 1992-1994 Advokat, Eksportfinans ASA, Oslo
  • 1991 Dommerfullmektig, Larvik sorenskriverembete
  • 1988-1990 Jur. konsulent/advokatfullmektig, Eksportfinans ASA, Oslo

Utdanning:

  • 1987 Cand.jur., Universitetet i Oslo