Ketil E. Bøe

Partner

Om Ketil

Ketil E. Bøe er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og tilknyttet firmaets fagområde for M&A. Han har i flere år arbeidet for investorer, verdipapirhandelforetak, banker og selskaper med etableringer, børsintroduksjoner, emisjoner, fusjoner, oppkjøp, salg og restruktureringer både i Norge og i utlandet. Han arbeider også med finansiering på oppdrag fra både låntagere og banker, med hovedvekt på kompliserte transaksjoner og oppkjøpsfinansiering samt sekuritisering, prosjektfinansiering og derivattransaksjoner. I tillegg bistår han løpende en rekke profilerte aktører i norsk næringsliv med investeringer, prosjektarbeid og generell forretningsjuridisk rådgivning. Dette arbeidet har også omfattet transaksjoner med tilknytning til petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og generell bistand til olje- og energiselskaper.

Ketil har jobbet nært til de senere års strukturendringer i luftfartsnæringen som rådgiver for Braathens og dets hovedaksjonærer i forbindelse med at selskapet ble overtatt av SAS. Bøe er anerkjent av Chambers and Partners som "Leaders in their field" i kategoriene Capital Markets, Corporate M&A.

Arbeidserfaring
2000- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_1999-2000 Partner, Wikborg Rein, London_NEWLINE_1997-1998 Resident Lawyer, Wikborg Rein, London_NEWLINE_1994-1996 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_1992-1994 Advokat, Eksportfinans ASA, Oslo_NEWLINE_1991 Dommerfullmektig, Larvik sorenskriverembete_NEWLINE_1988-1990 Jur. konsulent/advokatfullmektig, Eksportfinans ASA, Oslo
Utdanning
1987 Cand.jur., Universitetet i Oslo
Verv
2018- Styremedlem, Wikborg Rein