Line Coll

Partner

Om Line

Line Coll er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder av firmaets fagområde for teknologi og digitalisering. 

Line Coll er ekspert innenfor personvern og digitalisering. Med mer enn 20 års erfaring som rådgiver innen personvern, bruk av ny teknologi og digitalisering, både som forretningsadvokat for et bredt spekter av offentlige og private norske og internasjonale klienter og som advokat i Statoil ASA, har hun en unik og praktisk kompetanse innen sitt fagområde. Hennes solide faglige personvernrettslige bakgrunn og interessen for IT og digitalisering, kombinert med praktisk erfaring i etterlevelse og implementering av personvernregelverket og forvaltning av digitale verdier, gir henne en svært relevant tilnærming til rådgivning for sine klienter. 

Coll bistår i praktisk og gjennomførbar implementering og etterlevelse av personvernregelverket, herunder de nye kravene som følger av EUs personvernforordning, GDPR. Hun bistår også klienter i dialog med Datatilsynet, herunder i forbindelse med tilsyn og varsel om overtredelsesgebyr. Hun har bistått internasjonale konserner med innføring av BCR (Binding Corporate Rules). Coll bistår også med alle former for avtaler knyttet til personvern, samt IT-kontrakter og lisensavtaler.

Line Coll er ofte benyttet som ekstern foredragsholder innenfor temaer knyttet til personvern og digitalisering.

Arbeidserfaring
2018- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2013-2017 Advokat, Statoil ASA_NEWLINE_2003-2012 Advokat og fast advokat, Wiersholm, Oslo_NEWLINE_2004-2009 Forsker, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2007-2008 Sekretær, Personvernkommisjonen_NEWLINE_2003 Advokat, Norges Bank Investment Management (NBIM)_NEWLINE_2002- Sensor og veileder, Universitetet i Oslo, personvernrettslige fag_NEWLINE_1999-2003 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_1997-1998 Vitenskapelig assistent, Senter for rettsinformatikk (SERI)
Utdanning
2002 Advokatbevilling_NEWLINE_1993-1999 Cand. jur, Universitetet i Oslo_NEWLINE_1995 ERASMUS University, Rotterdam
Verv
2017- Medlem, Personvernnemnda