Mads Magnussen

Partner

Mads Magnussen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Magnussen bistår norske og utenlandske selskaper med forretningsjuridisk rådgivning, myndighetskontakt og bistand ved forhandlinger og tvisteløsning. Han har også juridiske rådgivnings- og betenkningsoppdrag for offentlige organer og foretak. Magnussen har i seks år vært dommer, og har i disse årene hatt over 200 sivile rettssaker innenfor et bredt spekter av rettsområder. 

Magnussens spesialområde er konkurranserett, og han er teamleder for Wikborg Reins fagområde for konkurranse og anskaffelser. Han har tidligere vært juridisk direktør i Konkurransetilsynet og har de siste årene hatt oppdrag som settekonkurransedirektør i Konkurransetilsynet. Magnussen har lang erfaring med å håndtere store og komplekse konkurransesaker. Han har som advokat håndtert saker for norske og internasjonale konkurransemyndigheter innenfor en rekke ulike bransjeområder, og har også erfaring fra blant annet granskningsoppdrag, utarbeidelse av bedriftsinterne rutiner for overholdelse av konkurransereglene, etablering av ulike former for samarbeid, vurdering av lovligheten av selskapers avtaler og forretningsatferd, og melding av fusjoner, oppkjøp og andre foretakssammenslutninger.

2018- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2012-2017 Tingrettsdommer, Asker og Bærum tingrett_NEWLINE_2007-2011 Partner og avdelingsleder, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2003-2006 Juridisk direktør, Konkurransetilsynet, Oslo_NEWLINE_2000-2002 Juridisk utreder/rådgiver, EFTA-domstolen, Luxembourg_NEWLINE_1995-1999 Advokatfullmektig, senere fast advokat, Advokatfirmaet Selmer DA
2016- Leder for børsklagenemnden for Merkur Market_NEWLINE_2016- Settekonkurransedirektør i overtredelsessaker, Konkurransetilsynet
1997 LLM (Master of Laws), London School of Economics and Political Science (LSE)_NEWLINE_1995 Cand. jur., Universitetet i Oslo