Mads Magnussen

Partner

Om Mads

Mads Magnussen er partner og teamleder i Wikborg Rein. Mads bistår norske og utenlandske selskaper med forretningsjuridisk rådgivning, myndighetskontakt og bistand ved forhandlinger og tvisteløsning. Han har også juridiske rådgivnings- og betenkningsoppdrag for offentlige organer og foretak. Mads har vært dommer i seks år og har i disse årene flere hundre rettssaker innenfor et bredt spekter av rettsområder, og han har derfor god kompetanse innenfor tvisteløsning.

Mads sitt spesialområde er EU/EØS- og konkurranserett, og han er leder for Wikborg Reins team for Konkurranse og Anskaffelser. Han har tidligere vært juridisk direktør i Konkurransetilsynet og hadde i årene som dommer også oppdrag som settekonkurransedirektør i Konkurransetilsynet. Mads har lang erfaring med store og komplekse konkurransesaker. Han har som advokat håndtert saker for norske og internasjonale konkurransemyndigheter og domstoler innenfor en rekke ulike bransjeområder, og har også erfaring fra blant annet granskningsoppdrag, utarbeidelse av bedriftsinterne rutiner for overholdelse av konkurransereglene, etablering av ulike former for samarbeid, vurdering av lovligheten av selskapers avtaler og forretningsatferd, og melding av fusjoner, oppkjøp og andre foretakssammenslutninger.

Wikborg Reins team innen Konkurranse og Anskaffelser er topprangert i Legal500 (2020). Mads er også rangert som ledende innenfor EU- og konkurranserett i Norge i Legal500 (2020).

Arbeidserfaring
2018- Partner og teamleder, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2016-2018 Oppdrag som settekonkurransedirektør i Konkurransetilsynet_NEWLINE_2012-2017 Tingrettsdommer, Asker og Bærum tingrett_NEWLINE_2007-2011 Partner og avdelingsleder, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2003-2006 Juridisk direktør, Konkurransetilsynet, Oslo_NEWLINE_2000-2002 Juridisk utreder/rådgiver, EFTA-domstolen, Luxembourg_NEWLINE_1995-1999 Advokatfullmektig, senere fast advokat, Advokatfirmaet Selmer DA
Utdanning
1998 Advokatbevilling_NEWLINE_1997 LLM (Master of Laws), London School of Economics and Political Science (LSE)_NEWLINE_1995 Cand. jur., Universitetet i Oslo
Verv
2018 Medlem av det felles eksterne rettsmeklingsutvalget for Borgarting lagmannsrett, Oslo tingrett og øvrige domstoler på Østlandet _NEWLINE_2016-2018 Leder for børsklagenemnden for Merkur Market_NEWLINE_2016-2018 Settekonkurransedirektør i overtredelsessaker, Konkurransetilsynet_NEWLINE_2012-2016 Leder/medlem i opphavsrettsorganisasjonen Norwacos voldgiftsnemnd_NEWLINE_