Marius Egeberg

Partner

Om Marius

Marius Egeberg er Partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder av firmaets fagområde for kontraktsrett og entreprise. Egeberg arbeider primært med entrepriserettslige problemstillinger. Han har bred erfaring med prosedyre/tvisteløsning og rådgivning i kontraktsspørsmål. Egeberg har også erfaring med forhandlinger og kontraktsutforming knyttet til avtaler om kjøp, utleie og utvikling av eiendom, samt ulike corporate-oppdrag.

Arbeidserfaring
2019 Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2015-2018 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2012-2014 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2012- Veileder og sensor, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2011-2012 Dommerfullmektig, Oslo tingrett_NEWLINE_2010-2011 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2008-2010 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2006-2007 Trainee, diverse advokatfirmaer
Utdanning
2010 Advokatbevilling_NEWLINE_2007 Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen_NEWLINE_2006 Juridiske fag, University of Cape Town
Relevant erfaring
Prosedyre/tvisteløsning innen kontraktsrett og entreprise_NEWLINE_Rådgivning i kontraktsspørsmål knyttet til bygg- og anleggsarbeider, fabrikasjonsoppdrag og utvikling av fast eiendom
Publikasjoner
Entrepriserett i et nøtteskall, Gyldendal (2018)_NEWLINE_Lov og Rett 07/2017 "Byggherrens mangelskrav ved urettmessig avvisning av et utbedringstilbud"_NEWLINE_"Kan en voldgiftsdomstol beslutte stansing av saken mot denene partens vilje?" i Borgar H. Berg og Ola Ø. Nisja (red.), Avtalt prosess – Voldgift i praksis, Universitetsforlaget 2015_NEWLINE_Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein 2014