Marius Moursund Gisvold

Partner

Marius Moursund Gisvold er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for M&A.

Gisvold er en "allrounder", som startet med å skrive en prisbelønnet bok om "Kontrakter i petroleumsvirksomheten" for deretter å praktisere innen sjørett og sjøforsikring. Han håndterte en rekke store havarisaker på 80- og tidlig 90-tall. I 1990 var han sentral i oppbyggingen av det norske derivatmarkedet, og har siden arbeidet mye med børs- og verdipapirjuss, særlig i tilknytning til fusjoner og oppkjøp. Gisvold har i mange år vært sensor ved det juridiske fakultet i Oslo i panterett-, tingsrett og konkursrett, og har arbeidet mye med refinansiering, restruktureringer, gjeldsforhandlinger og konkurser, med hovedvekt på raske grep for å redde virksomhet. Han har også lang erfaring i å forhandle store og kompliserte forretningsavtaler i det internasjonale miljø, og behersker flere språk. Han har tjenestegjort ved Rotterdam-kontoret (1986-1987) og London-kontoret, som han startet (1987-1990). Styremedlem i Wikborg Rein 1990-1995 samt managing partner 1995-1997.

Gisvold er anerkjent av Chambers and Partners som "Leaders in their field" i kategorien Corporate M&A, og er ranket i flere andre tilsvarende publikasjoner innen Corporate M&A, restrukturering og "Corporate Governance".

2000- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_1999-2000 Kst. lagdommer, Borgarting lagdømme_NEWLINE_1990- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_1990 Kst. lagdommer, Hålogaland lagdømme_NEWLINE_1987-1990 Leder av Wikborg Rein, London_NEWLINE_1986-1987 Leder av Scandinavian Law Office, Rotterdam_NEWLINE_1985- Sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo_NEWLINE_1983-1986 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_1980-1983 Vit.ass og kst. amanuensis, Nordisk Institutt for Sjørett,Universitetet i Oslo
Taksering av odelseiendom ved odelsløsning, Lov og Rett nr 477/1981_NEWLINE_"Norwegian Petroleum Law and Administration", Oil and Gas Law and Taxation Review 6/82_NEWLINE_"Kontrakter i petroleumsvirksomheten", Sjørettsfondet 1983 (med Lars Olav Askheim og Jan Kaare Tapper)_NEWLINE_"Solving the insoluble – Norway", International Financial Law Review, temahefte 1991
Leder av Etikk- og konfliktkomiteen i Wikborg Rein
1998 Autorisert FIFA-agent_NEWLINE_1983 Cand. jur, Universitetet i Oslo