Ola Ø. Nisja

Partner

Ola Ø. Nisja er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder av firmaets fagområde for kontraktsrett og entreprise. Han har betydelig erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning og har møterett for Høyesterett. Nisja er anbefalt og trukket frem innenfor sine fagområder i blant annet Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, International Financial Law Review (IFLR) og Finansavisen.

2012- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2008-2012 Advokat, Regjeringsadvokaten_NEWLINE_2012 Foreleser/fagansvarlig i Kontraktsrett I, Høgskolen i Lillehammer_NEWLINE_2004- Universitetslektor (timebasis) innen blant annet kontraktsrett og sivilprosess, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2004-2007 Advokatfullmektig/fast advokat Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2003 Vitenskapelig assistent og undervisningsassistent, Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Prosedyre innen et bredt spekter av sivile saker for alle rettsinstanser, herunder Høyesterett, voldgift, forhandlinger, rettsmekling og andre alternative tvisteløsningsformer_NEWLINE_Rådgivning i kontraktsspørsmål for private virksomheter og offentlige etater, herunder innkjøp og tilvirkningskontrakter av ulik art
Medforfatter, Ærede rett! Kræsjkurs i sakførsel, Universitetsforlaget 2019_NEWLINE_Oslo Chamber of Commerce (OCC): Institusjonell voldgift i Norge, LoR 2019 s. 38_NEWLINE_Entrepriserett i et nøtteskall, Gyldendal (2018)_NEWLINE_Voldgift i et nøtteskall, Gyldendal (2017)_NEWLINE_Arbitration and Domestic Courts in Norway: Sibling Rivalry, Scandinavian Studies in Law Volume 63 s. 261 (2017)_NEWLINE_Rettskraft, JV 2016 s. 363_NEWLINE_Avtalt prosess – Voldgift i praksis (red.), Universitetsforlaget (2015)_NEWLINE_Rettslig interesse, JV 2015 s. 227_NEWLINE_The Battle of Forms: Hvor ble det store slaget av?, LoR 2013 s. 602_NEWLINE_Bokanmeldelse av Johan Giertsen, Avtaler (2. utg., 2012), TfR 2013 s. 386_NEWLINE_Erstatningsansvar ved ugyldige forvaltningsvedtak: Hvor står vi nå?, LoR 2013 s. 311_NEWLINE_Erstatning ved selgers kontraktsbrudd, JV 2012 s. 250_NEWLINE_Domstolsprøving av forvaltningsvedtak - nye avklaringer, JV 2009 s. 254_NEWLINE_Bruk av separate møter i rettsmekling, LoR 2009 s. 433_NEWLINE_Confidentiality and Public Access in Arbitration - The Norwegian Approach, [2008] Int. A.L.R. s. 187 (også publisert i TfF 2009_NEWLINE_s. 292)_NEWLINE_Alternativ tvisteløsning, Cappelen Akademisk forlag (2008)_NEWLINE_Voldgiftsloven og tvister i forretningsforhold, TfF 2005 s. 3_NEWLINE_Konfliktløsningsmekanismer i byggekontrakter, MarIus nr. 314 (2004)_NEWLINE_The Engineer in International Construction - Agent? Mediator? Adjudicator?, [2004] ICLR s. 230_NEWLINE_Standardvilkår - En oversikt, TfF 2003 s. 302_NEWLINE_Bidragsyter for Norge i Clive Freedman and James Farrell: Expert Determination (2008, 2014)
Styreleder, Oslo Handelskammers institutt for voldgift og alternativ tvisteløsning (OCC)_NEWLINE_Representant for Norge, ICC International Court of Arbitration_NEWLINE_2018 Styremedlem, Wikborg Rein_NEWLINE_Medlem av redaksjonsrådet, Tidsskrift for forretningsjus (TFF)_NEWLINE_Styremedlem, Oslo Handelskammers institutt for voldgift og alternativ tvisteløsning (OCC)_NEWLINE_Medlem, Advokatforeningens meklingsutvalg_NEWLINE_Medlem, Advokatforeningens lovutvalg for sivilprosess og voldgift_NEWLINE_Medlem, ICCs kommisjon for voldgift og alternativ tvisteløsning (Norge)_NEWLINE_Medlem, referansegruppen for Forum for tvisteløsning (UiO)_NEWLINE__NEWLINE__NEWLINE__NEWLINE_
2011 Møterett for Høyesterett_NEWLINE_2011 Visiting Research Fellow, Columbia Law School_NEWLINE_2005 Visiting Scholar/Advanced Negotiation Workshop, Harvard Law School_NEWLINE_2003 Master of Commercial and Corporate Law (LLM), King’s College, London_NEWLINE_2003 Cand.jur., Universitetet i Oslo