Ola Ø. Nisja

Partner

Om Ola

Ola Ø. Nisja er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og Global Head of Disputes. Han har betydelig erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning og har møterett for Høyesterett. Nisja er anbefalt og trukket frem innenfor sine fagområder i blant annet Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, International Financial Law Review (IFLR) og Finansavisen.

Arbeidserfaring
2012- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2008-2012 Advokat, Regjeringsadvokaten_NEWLINE_2012 Foreleser/fagansvarlig i Kontraktsrett I, Høgskolen i Lillehammer_NEWLINE_2004- Universitetslektor (timebasis) innen blant annet kontraktsrett og sivilprosess, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2004-2007 Advokatfullmektig/fast advokat Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2003 Vitenskapelig assistent og undervisningsassistent, Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Utdanning
2011 Møterett for Høyesterett_NEWLINE_2011 Visiting Research Fellow, Columbia Law School_NEWLINE_2005 Visiting Scholar/Advanced Negotiation Workshop, Harvard Law School_NEWLINE_2003 Master of Commercial and Corporate Law (LLM), King’s College, London_NEWLINE_2003 Cand.jur., Universitetet i Oslo
Relevant erfaring
Prosedyre innen et bredt spekter av sivile saker for alle rettsinstanser, herunder Høyesterett, voldgift, forhandlinger, rettsmekling og andre alternative tvisteløsningsformer_NEWLINE_Rådgivning i kontraktsspørsmål for private virksomheter og offentlige etater, herunder innkjøp og tilvirkningskontrakter av ulik art
Publikasjoner
How can we make arbitration in Norway even better, Marius 515 (Norwegian Arbitration Day 2019)_NEWLINE_Ærede rett! Kræsjkurs i sakførsel, Universitetsforlaget 2019_NEWLINE_Oslo Chamber of Commerce (OCC): Institusjonell voldgift i Norge, LoR 2019 s. 38_NEWLINE_Entrepriserett i et nøtteskall, Gyldendal (2018)_NEWLINE_Voldgift i et nøtteskall, Gyldendal (2017)_NEWLINE_Arbitration and Domestic Courts in Norway: Sibling Rivalry, Scandinavian Studies in Law Volume 63 s. 261 (2017)_NEWLINE_Rettskraft, JV 2016 s. 363_NEWLINE_Avtalt prosess – Voldgift i praksis (red.), Universitetsforlaget (2015)_NEWLINE_Rettslig interesse, JV 2015 s. 227_NEWLINE_The Battle of Forms: Hvor ble det store slaget av?, LoR 2013 s. 602_NEWLINE_Bokanmeldelse av Johan Giertsen, Avtaler (2. utg., 2012), TfR 2013 s. 386_NEWLINE_Erstatningsansvar ved ugyldige forvaltningsvedtak: Hvor står vi nå?, LoR 2013 s. 311_NEWLINE_Erstatning ved selgers kontraktsbrudd, JV 2012 s. 250_NEWLINE_Domstolsprøving av forvaltningsvedtak - nye avklaringer, JV 2009 s. 254_NEWLINE_Bruk av separate møter i rettsmekling, LoR 2009 s. 433_NEWLINE_Confidentiality and Public Access in Arbitration - The Norwegian Approach, [2008] Int. A.L.R. s. 187 (også publisert i TfF 2009 s. 292)_NEWLINE_Alternativ tvisteløsning, Cappelen Akademisk forlag (2008)_NEWLINE_Voldgiftsloven og tvister i forretningsforhold, TfF 2005 s. 3_NEWLINE_Konfliktløsningsmekanismer i byggekontrakter, MarIus nr. 314 (2004)_NEWLINE_The Engineer in International Construction - Agent? Mediator? Adjudicator?, [2004] ICLR s. 230_NEWLINE_Standardvilkår - En oversikt, TfF 2003 s. 302_NEWLINE_Bidragsyter for Norge i Clive Freedman and James Farrell: Expert Determination (2008, 2014)
Verv
Styreleder, Oslo Handelskammers institutt for voldgift og alternativ tvisteløsning (OCC)_NEWLINE_Representant for Norge, ICC International Court of Arbitration_NEWLINE_2018 Styremedlem, Wikborg Rein_NEWLINE_Medlem av redaksjonsrådet, Tidsskrift for forretningsjus (TFF)_NEWLINE_Styremedlem, Oslo Handelskammers institutt for voldgift og alternativ tvisteløsning (OCC)_NEWLINE_Medlem, Advokatforeningens meklingsutvalg_NEWLINE_Medlem, ICCs kommisjon for voldgift og alternativ tvisteløsning (Norge)_NEWLINE_Medlem, referansegruppen for Forum for tvisteløsning (UiO)_NEWLINE__NEWLINE__NEWLINE__NEWLINE_