Ola Ø. Nisja

Ola Ø. Nisja

Partner

Partner

KONTOR
Oslo
TEL
+47 22 82 76 44
MOB
+47 934 31 332
E-POST
ONI@WR.NO

Ola Ø. Nisja er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder av firmaets fagområde for kontraktsrett og entreprise. Han har betydelig erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning og har møterett for Høyesterett. Nisja er anbefalt og trukket frem innenfor sine fagområder i blant annet Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, International Financial Law Review (IFLR) og Finansavisen.

Relevant erfaring:

 • Prosedyre innen et bredt spekter av sivile saker for alle rettsinstanser, herunder Høyesterett, voldgift, forhandlinger, rettsmekling og andre alternative tvisteløsningsformer
 • Rådgivning i kontraktsspørsmål for private virksomheter og offentlige etater, herunder innkjøp og tilvirkningskontrakter av ulik art

Arbeidserfaring:

 • 2012- Partner, Wikborg Rein, Oslo
 • 2008-2012 Advokat, Regjeringsadvokaten
 • 2012 Foreleser/fagansvarlig i Kontraktsrett I, Høgskolen i Lillehammer
 • 2004- Universitetslektor (timebasis) innen blant annet kontraktsrett og sivilprosess, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2004-2007 Advokatfullmektig/fast advokat Wikborg Rein, Oslo
 • 2003 Vitenskapelig assistent og undervisningsassistent, Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 

Utgivelser:

 • Voldgift i et nøtteskall, Gyldendal (2017)
 • Arbitration and Domestic Courts in Norway: Sibling Rivalry, Scandinavian Studies in Law Volume 63 s. 261 (2017)
 • Rettskraft, JV 2016 s. 363
 • Avtalt prosess – Voldgift i praksis (red.), Universitetsforlaget (2015)
 • Rettslig interesse, JV 2015 s. 227
 • The Battle of Forms: Hvor ble det store slaget av?, LoR 2013 s. 602
 • Bokanmeldelse av Johan Giertsen, Avtaler (2. utg., 2012), TfR 2013 s. 386
 • Erstatningsansvar ved ugyldige forvaltningsvedtak: Hvor står vi nå?, LoR 2013 s. 311
 • Erstatning ved selgers kontraktsbrudd, JV 2012 s. 250
 • Domstolsprøving av forvaltningsvedtak - nye avklaringer, JV 2009 s. 254
 • Bruk av separate møter i rettsmekling, LoR 2009 s. 433
 • Confidentiality and Public Access in Arbitration - The Norwegian Approach, [2008] Int. A.L.R. s. 187 (også publisert i TfF 2009
  s. 292)
 • Alternativ tvisteløsning, Cappelen Akademisk forlag (2008)
 • Voldgiftsloven og tvister i forretningsforhold, TfF 2005 s. 3
 • Konfliktløsningsmekanismer i byggekontrakter, MarIus nr. 314 (2004)
 • The Engineer in International Construction - Agent? Mediator? Adjudicator?, [2004] ICLR s. 230
 • Standardvilkår - En oversikt, TfF 2003 s. 302
 • Bidragsyter for Norge i Clive Freedman and James Farrell: Expert Determination (2008, 2014)

Verv:

 • 2018- Styremedlem, Wikborg Rein
 • Medlem av redaksjonsrådet, Tidsskrift for forretningsjus (TfF)
 • Styremedlem, Oslo Handelskammers institutt for voldgift og alternativ tvisteløsning (OCC)
 • Medlem, Advokatforeningens meklingsutvalg
 • Medlem, Advokatforeningens lovutvalg for sivilprosess og voldgift
 • Medlem, ICCs kommisjon for voldgift og alternativ tvisteløsning (Norge)

 • Medlem, referansegruppen for Forum for tvisteløsning (UiO)

Utdanning:

 • 2011 Møterett for Høyesterett
 • 2011 Visiting Research Fellow, Columbia Law School
 • 2005 Visiting Scholar/Advanced Negotiation Workshop, Harvard Law School
 • 2003 Master of Commercial and Corporate Law (LLM), King’s College, London
 • 2003 Cand.jur., Universitetet i Oslo