Ole Andenæs

Partner

Om Ole

Ole Andenæs er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor, og leder firmaets fagområde for finansregulatorisk.

Andenæs har tidligere arbeidet som juridisk direktør i investeringsbanken Carnegie AS, og har inngående og praktisk kjennskap til regelverk knyttet til verdipapirforetak, forvaltere, investoradferd og tilgrensende regelverk. Før dette var Andenæs senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen, der han hovedsakelig arbeidet med finansregulatorisk rådgivning til et bredt spekter av regulerte foretak, selskapsrett og tvister innenfor disse områdene. Han er også spesialist i aksjeselskapsrett, og er medforfatter av tredje utgave av Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper (2016).

Arbeidserfaring
2019- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2016-2019 Juridisk direktør, Carnegie AS_NEWLINE_2008-2016 Senioradvokat/Advokat/Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thommessen AS_NEWLINE_2010-2014 Deltidsforeleser, Treider Fagskole_NEWLINE_2006-2008 Trainee, diverse advokatfirmaer_NEWLINE__NEWLINE__NEWLINE__NEWLINE_
Utdanning
2010 Advokatbevilling_NEWLINE_2008 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo_NEWLINE_
Publikasjoner
2016 "Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper", 3. utgave med Margrethe B. Christoffersen og Stig Berge_NEWLINE_2012 “Tvisteloven – ti på topp og ti på bunn”, med A. Nordby og Borgar Berg, Lov og Rett nr 1 _NEWLINE_2010 “Rådighet over selskapsmassen ved fusjon”, Institutt for privatrett skriftserie 183_NEWLINE__NEWLINE_

Artikler

  • Selskapsrett

    2019

    Endringer i aksje- og allmennaksjeloven i kraft fra 1. januar 2020

    Fredag 6. desember ble det avklart at endringene i blant annet aksje- og allmennaksjeloven §§ 3-8 (om selskapets avtaler med tilknyttede parter) og 8-10 (om selskapsfinansierte aksjeerverv) i all hovedsak trer i kraft fra 1. januar 2020. Fra dette tidspunktet vil ikke lenger eiendomsselskaper være unntatt fra reglene om selskapsfinansierte aksjeerverv, og særbehandlingen av eiendomsselskaper har fått sin slutt. Regjeringen begrunner endringen i et ønske om næringsnøytrale regler.