Ole Andenæs

Partner

Om Ole

Ole Andenæs er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor, og leder firmaets fagområde for finansregulatorisk.

Andenæs har tidligere arbeidet som juridisk direktør i investeringsbanken Carnegie AS, og har inngående og praktisk kjennskap til regelverk knyttet til verdipapirforetak, forvaltere, investoradferd og tilgrensende regelverk. Før dette var Andenæs senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen, der han hovedsakelig arbeidet med finansregulatorisk rådgivning til et bredt spekter av regulerte foretak, selskapsrett og tvister innenfor disse områdene. Han er også spesialist i aksjeselskapsrett, og er medforfatter av tredje utgave av Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper (2016).

Arbeidserfaring
2019- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2016-2019 Juridisk direktør, Carnegie AS_NEWLINE_2008-2016 Senioradvokat/Advokat/Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thommessen AS_NEWLINE_2010-2014 Deltidsforeleser, Treider Fagskole_NEWLINE_2006-2008 Trainee, diverse advokatfirmaer_NEWLINE__NEWLINE__NEWLINE__NEWLINE_
Utdanning
2010 Advokatbevilling_NEWLINE_2008 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo_NEWLINE_
Publikasjoner
2016 "Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper", 3. utgave med Margrethe B. Christoffersen og Stig Berge_NEWLINE_2012 “Tvisteloven – ti på topp og ti på bunn”, med A. Nordby og Borgar Berg, Lov og Rett nr 1 _NEWLINE_2010 “Rådighet over selskapsmassen ved fusjon”, Institutt for privatrett skriftserie 183_NEWLINE__NEWLINE_

Artikler

 • Kapitalmarkeder

  2020

  Grønn bølge i kapitalmarkedet

  Risiko og muligheter knyttet til miljø, sosiale og forretningsetiske forhold ("ESG"), har blitt stadig viktigere for kapitalmarkedet, med særlig oppmerksomhet rundt menneskeskapte klimaendringer. Selskaper med ESG høyt på agendaen og helst med klimafremmende virksomhet, tiltrekker seg investorer og kapital.

 • Selskapsrett

  2019

  Endringer i aksje- og allmennaksjeloven i kraft fra 1. januar 2020

  Fredag 6. desember ble det avklart at endringene i blant annet aksje- og allmennaksjeloven §§ 3-8 (om selskapets avtaler med tilknyttede parter) og 8-10 (om selskapsfinansierte aksjeerverv) i all hovedsak trer i kraft fra 1. januar 2020. Fra dette tidspunktet vil ikke lenger eiendomsselskaper være unntatt fra reglene om selskapsfinansierte aksjeerverv, og særbehandlingen av eiendomsselskaper har fått sin slutt. Regjeringen begrunner endringen i et ønske om næringsnøytrale regler.