Ole Henrik Wille

Partner

Ole Henrik Wille er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for M&A. Han arbeider primært med selskapsrettslige og transaksjonsrettslige spørsmål, herunder spørsmål knyttet til bedriftsoppkjøp, aksjonærkonflikter, fusjoner, emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner. Wille har vært saksansvarlig på en rekke større transaksjoner de siste årene. Han har også prosedert flere saker innenfor selskapsrett. Fra 2015 – 2017 var Wille partner ved firmaets London kontor hvor han var særlig involvert i transaksjoner over landegrensene samt utviklet Wikborg Reins nettverk av corporate-klienter i Storbritannia. Wille er anbefalt og trukket frem i sine fagområder i Legal 500.

2017- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2016-2017 Partner, Wikborg Rein, London_NEWLINE_2015 Senioradvokat, Wikborg Rein, London_NEWLINE_2014-2015 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2013- Universitetslektor selskapsrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2011-2013 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2008-2010 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo/Shanghai_NEWLINE_2005-2007 Trainee i diverse advokatfirmaer
Rådgivning innen alle typer egenkapitaltransaksjoner_NEWLINE_Bistand innen selskapsrettslige tvister, herunder aksjonærkonflikter_NEWLINE_2013- Universitetslektor selskapsrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
2010 Advokatbevilling_NEWLINE_2007 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo