Øystein Meland

Øystein Meland

Partner

Partner

KONTOR
Bergen
TEL
+47 55 21 52 75
MOB
+47 901 42 033
E-POST
OME@WR.NO

Praksisområder   Shipping Offshore, Konkurranserett

Øystein Meland er partner ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for Shipping Offshore. Meland har i mer enn 20 år arbeidet med shippingrelaterte saker for norske og utenlandske klienter, og har i de siste årene i utstrakt grad vært involvert i konkurranserett relatert til maritimt transport. Han var ledende juridisk rådgiver, og behandlet overfor EU den første internasjonale kartellsak innen shipping, hvor saken ble avsluttet i 2008 uten sanksjoner mot kartellet.

Meland har møterett for Høyesterett og er medlem av Wikborg Reins faggrupper for sjørett og konkurranserett. Han er daglig leder av Bergens Rederiforening, medlem av Bimcos dokumentkomité og av Norges Rederiforbunds rettsutvalg. Meland skrev og fremforhandlet den norske standard skipsbyggingskontrakt ("Ship 2000"), og han er forfatter av en omfattende kommentarutgave om skipsbyggingskontrakter basert på den norske standard.

Meland blir mye brukt som taler/foredragsholder på nasjonale og internasjonale konferanser, og ble utnevnt som honorar spansk konsul i 1998.

Relevant erfaring:

 • Omfattende erfaring innen rettstvister, spesielt innenfor sjørett, både overfor vanlige rettsinstanser og voldgift og likeså forhandlinger overfor EU 
 • Rådgiver overfor rederier, assurandører, banker og skipsverft 
 • Lang internasjonal forhandlingserfaring, spesielt i forbindelse med skipsbyggings- og offshorekontrakter  

Arbeidserfaring:

 • 1985 - Partner, Wikborg Rein, Bergen
 • 1981-1985 Advokat, Wikborg Rein, Bergen
 • 1979-1980 Dommerfullmektig, Midhordland tingrett
 • 1977-1979 Advokatfullmektig, Greve, Greve, Greve & Lorentzen, Bergen 

Utgivelser:

 • "Skipsbygging – Kommentarer til Norsk Standard Skipsbyggingskontrakt" - 2006

Verv:

 • Daglig leder av Bergens Rederiforening
 • Medlem av BIMCOs dokumentkomité
 • Medlem av rettsutvalget i Norges Rederiforbund
 • Juridisk rådgiver i Norges Rederiforbund
 • Honorær konsul for Spania
 • Bergen Energi AS (styreformann) 

Utdanning:

 • 2006 Sertifisert internasjonal voldgiftsdommer
 • 2002 Møterett for Norges Høyesterett
 • 2001 Sertifisert rettsmekler
 • 1980 Advokatbevilling
 • 1977 Cand. jur., Universitetet i Bergen
 • 1975-1977 Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Bergen