Per Anders Sæhle

Per Anders Sæhle

Partner

Partner

KONTOR
Oslo
TEL
+47 22 82 75 03
MOB
+47 995 23 533
E-POST
PAS@WR.NO

Praksisområder   M&A, Kapitalmarkeder

Per Anders Sæhle er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde kapitalmarked.


Sæhle har siden 1996 arbeidet med corporate finance og verdipapirer. Han har omfattende erfaring med fusjoner og oppkjøp, restruktureringer, fisjoner, børsnoteringer, omdannelser av børsnoterte selskap til private aksjeselskap etc. Sæhle har erfaring som advokat ved Oslo Børs, og har spesiell kompetanse innen norsk verdipapirrett, herunder Verdipapirhandelloven.

Arbeidserfaring:

  • 2003- Partner, Wikborg Rein, Oslo
  • 2002 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo
  • 2000-2001 Advokat, Juridisk avdeling, Oslo Børs
  • 1999 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo
  • 1996-1998 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

Utgivelser:

  • Verdipapirhandelloven - Kommentarutgave", Universitetsforlaget, Oslo 2002
  • "Søknad om strykning av aksjer fra børsnotering" Tidsskrift for forretningsjus nr. 3 2004

Utdanning:

  • 1996 Cand. jur., Universitet i Oslo