Per Anders Sæhle

Partner

Per Anders Sæhle er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde kapitalmarked.

Sæhle har siden 1996 arbeidet med corporate finance og verdipapirer. Han har omfattende erfaring med fusjoner og oppkjøp, restruktureringer, fisjoner, børsnoteringer, omdannelser av børsnoterte selskap til private aksjeselskap etc. Sæhle har erfaring som advokat ved Oslo Børs, og har spesiell kompetanse innen norsk verdipapirrett, herunder Verdipapirhandelloven.

2003- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2002 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2000-2001 Advokat, Juridisk avdeling, Oslo Børs_NEWLINE_1999 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_1996-1998 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo
Verdipapirhandelloven - Kommentarutgave", Universitetsforlaget, Oslo 2002_NEWLINE_"Søknad om strykning av aksjer fra børsnotering" Tidsskrift for forretningsjus nr. 3 2004
1996 Cand. jur., Universitet i Oslo