Per Magne Strandborg

Partner

Per Magne Strandborg er partner ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for fiskeri og havbruk. Han har i en årrekke bistått norske og utenlandske fiskeribedrifter med oppkjøp, fisjoner, fusjoner, salg og restruktureringer. Videre har han ledet og forestått kontraktsforhandlinger innenfor sektoren fast eiendom. Han er også tilsluttet virksomhetsgruppen prosedyre og har prosedert en rekke sivile saker både som voldgift og for de ordinære domstoler. Han har også prosedert straffesaker knyttet til miljø og større ulykker.

1993- Partner, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_1990-1993 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_1988-1990 Advokatfullmektig, Advokatfirma Steinfeld, Pettersen & Friis, Bergen_NEWLINE_1987-1988 Dommerfullmektig, Nordhordaland Sorenskriverkontor_NEWLINE_1985-1987 Politifullmektig/politiadjutant, Bergen Politikammer
Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein 2014
1985 Cand. jur., Universitetet i Bergen