Rolf Riisnæs

Rolf Riisnæs

Partner

Partner

KONTOR
Oslo
TEL
+47 22 82 75 59
MOB
+47 911 59 144
E-POST
RRI@WR.NO

Rolf Riisnæs er dr. juris og partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Han leder firmaets fagområde for IP og teknologi. Hans hovedarbeidsområder er teknologi- og IT-anskaffelser, kontrakter og kontraktsoppfølging, personvern, elektronisk samhandling/eForvaltning, informasjonssikkerhet, herunder elektronisk signatur, digitale sertifikater og sertifikattjenester (PKI). Han arbeider også med immaterialrettslige spørsmål, herunder lisensavtaler.

Riisnæs bistår i det vesentlige oppdragsgivere ved tunge komplekse anskaffelser, herunder med strategisk anskaffelsesrettslig rådgivning, kontraktsrett, forhandlinger og kontraktsoppfølging, samt innen spesialområder som personvern og informasjonssikkerhet.

Riisnæs har bistått oppdragsgivere i en rekke store strategiske anskaffelser de siste årene, bl.a. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Politidirektoratet, Forsvaret, Norges Bank, Helse Sør-Øst RHF og Orkla. Han bistår nå bl.a. Sykehuspartner med outsourcing av sentrale deler av deres it-infrastruktur for Helse Sør-Øst med tilknyttede helseforetak. Han har lang erfaring i å koordinere og lede Wikborg Reins anskaffelsesteam i konkrete saker, de fleste av kompleks og omfattende karakter.

Riisnæs har bred erfaring med anvendelse av alle Statens standardavtaler for it-anskaffelser (SSA) og tilpasninger av disse i konkrete anskaffelser. Han bistod Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi) med totalrevisjon av SSA i perioden 2014-2015. Tilsvarende bistod han Difi med fullstendige ajourføring og kvalitetssikring av SSA i 2008-2009 og med ferdigstilling og kvalitetssikring av SSA-S i 2013/2014.

Riisnæs bistår løpende en rekke av Wikborg Reins klienter i personvernspørsmål. Han har også utredet personvernspørsmål knyttet til behandling av personopplysninger i helsesektoren og i felles offentlige løsninger som Altinn og ID-porten.

Riisnæs tok den juridiske doktorgrad i 2006 på sin avhandling om digitale sertifikater og sertifikattjenester (PKI). Han har vært involvert i en rekke prosjekter knyttet til PKI, elektroniske signaturer, eForvaltning og regelverksutvikling på ehandelsområdet og har bl.a. hatt en sentral rolle i forbindelse med utarbeidelsen av forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) og ny veileder til denne. I 2012 utredet Riisnæs, på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, forslag til endringer i forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften om bl.a. samtykkekravet og tilrettelegging for realisering av Regjeringens beslutning om digitalt førstevalg.

Riisnæs er anerkjent av Legal 500 og Expert Guides i kategoriene Intellectual property og TMT og av Chambers og Who's Who Legal for området Information Technology.  

Arbeidserfaring:

 • 2010- Partner, Wikborg Rein, Oslo
 • 2007-2009 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo
 • 2006 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo
 • 2000-2005 Doktorgradsstipendiat (deltid), Institutt for rettsinformatikk, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
 • 1994-1999 Forsker (deltid), Institutt for rettsinformatikk, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
 • 1994-1999 Advokatfullmektig (deltid), Wikborg Rein, Oslo
 • 1990-1993 Vitenskapelig assistent, Institutt for rettsinformatikk, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
 • 1985-1987 Økonomisekretær, Norsk AS Philips

Utgivelser:

 • Computer Law and Security Review, EU National News Column 2015, med Emily M. Weitzenboeck
 • Data Protection – Norway Chapter, International Comparative Legal Guides 2014 og 2015 (publisert i hhv april 2014 og 2015), med Emily M. Weitzenboeck
 • Digitale sertifikater og sertifikattjenester - roller, oppgaver og ansvar, Fagbokforlaget (2007)
 • Regelverksutvikling og brukerdeltakelse i eForvaltningen, i Dag Wiese Schartum (red.), Elektronisk forvaltning i Norden, Fagbokforlaget (2007)
 • Sikker elektronisk samhandling med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften), i Arild Jansen og Dag Wiese Schartum (red.), Informasjonssikkerhet - Rettslige krav til sikker bruk av IKT, Fagbokforlaget (2005)
 • Digital Certificates and Certification Services, i Peter Wahlgren (ed), IT Law, Scandinavian Studies in Law Volume 47, Stockholm Institute for Scandinavian Law (2004)
 • Electronic Agents and PKI, i Jon Bing and Giovanni Sartor (eds), The Law of Electronic Agents, CompLex 4/2003. En lett bearbeidet versjon av artikkelen er publisert i Lee Bygrave (ed), Yulex 2003
 • Introduction to the Norwegian Model EDI Agreement, EDI Law Review, Vol 3 No 3, 1996
 • Elektronisk datautveksling i tollforvaltningen - rettslige spørsmål knyttet til TVINN, CompLex 3/94, Tano (1994)
 • EDI and National Legislation, i Wolgang Kilian og Andreas Wiebe (eds.), Data Security in Computer Networks and Legal Problems, Toeche-Mittler Verlag (1992)
 • Implementing EDI – a proposal for regulatory reform, CompLex 6/92, Tano (1992)
 • Redaktør for:
 • - Elektronisk betalingsformidling og forbrukerinteresser II (red), Complex 5/91, Tano, Oslo 1991
 • - Elektronisk betalingsformidling og forbrukerinteresser I (red), Complex 5/90, Tano, Oslo 1990

Utdanning:

 • 2007 Advokatbevilling
 • 2006 Dr. juris, Universitetet i Oslo
 • 1993 Cand.jur., Universitetet i Oslo