Rolf Riisnæs

Partner

Om Rolf

Rolf Riisnæs er dr. juris og partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Han er tilknyttet firmaets fagområde for Teknologi og digitalisering og fagområdet Offentlige anskaffelser. Hans hovedarbeidsområder er teknologi- og IT-anskaffelser, kontrakter og kontraktsoppfølging, personvern, elektronisk samhandling/eForvaltning, informasjonssikkerhet, herunder elektronisk signatur, digitale sertifikater og sertifikattjenester (PKI). Han arbeider også med immaterialrettslige spørsmål, herunder lisensavtaler.

Riisnæs bistår i det vesentlige oppdragsgivere ved tunge komplekse anskaffelser, herunder med strategisk anskaffelsesrettslig rådgivning, kontraktsrett, forhandlinger og kontraktsoppfølging, samt innen spesialområder som personvern, informasjonssikkerhet og eForvaltning. Han har lang erfaring i å koordinere og lede Wikborg Reins teknologi- og anskaffelsesteam i konkrete saker, de fleste av kompleks og omfattende karakter.

Riisnæs har bred erfaring med anvendelse av alle Statens standardavtaler for it-anskaffelser (SSA) og tilpasninger av disse i konkrete anskaffelser. Han bistod Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi) med totalrevisjon av SSA i perioden 2014-2015. Tilsvarende bistod han Difi med fullstendige ajourføring og kvalitetssikring av SSA i 2008-2009 og med ferdigstilling og kvalitetssikring av SSA-S i 2013/2014.

Riisnæs bistår løpende en rekke av Wikborg Reins klienter i personvernspørsmål, herunder med databehandleravtaler (som bl.a. er relevant i de aller fleste IT-anskaffelser) samt med vurdering av behandlingsansvar, internkontrolldokumentasjon og spørsmål knyttet til overføring av personopplysninger til tredjeland. Han har også utredet personvernspørsmål knyttet til behandling av personopplysninger i helsesektoren og i fellesløsninger for elektronisk samhandling.

Riisnæs tok den juridiske doktorgrad i 2006 på sin avhandling om digitale sertifikater og sertifikattjenester (PKI). Han har vært involvert i en rekke prosjekter knyttet til PKI, elektroniske signaturer, eForvaltning og regelverksutvikling på ehandelsområdet. Han bistod blant annet i utarbeidelsen av utkast til ny forskrift om nasjonal eID i 2016 og hadde en sentral rolle i forbindelse med utarbeidelsen av forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) og veilederen til denne. I 2012 utredet Riisnæs, på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, forslag til endringer i forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften om bl.a. samtykkekravet og tilrettelegging for realisering av Regjeringens beslutning om digitalt førstevalg.

Riisnæs er topprangert i Chambers (Band 1) og Legal 500 (Leading Individuals) innenfor området TMT/Information Technology og er utpekt blant Thought Leaders – Data av Who's Who Legal.

Arbeidserfaring
2010- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2007-2009 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2006 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2000-2005 Doktorgradsstipendiat (deltid), Institutt for rettsinformatikk, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo_NEWLINE_1994-1999 Forsker (deltid), Institutt for rettsinformatikk, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo_NEWLINE_1994-1999 Advokatfullmektig (deltid), Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_1990-1993 Vitenskapelig assistent, Institutt for rettsinformatikk, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo_NEWLINE_1985-1987 Økonomisekretær, Norsk AS Philips
Utdanning
2007 Advokatbevilling_NEWLINE_2006 Dr. juris, Universitetet i Oslo_NEWLINE_1993 Cand.jur., Universitetet i Oslo
Publikasjoner
Computer Law and Security Review, EU National News Column (2015 til dags dato), med Emily M. Weitzenboeck_NEWLINE_Data Protection – Norway Chapter, International Comparative Legal Guides (2014-2017), med Emily M. Weitzenboeck_NEWLINE_Digitale sertifikater og sertifikattjenester - roller, oppgaver og ansvar, Fagbokforlaget (2007)_NEWLINE_Regelverksutvikling og brukerdeltakelse i eForvaltningen, i Dag Wiese Schartum (red.), Elektronisk forvaltning i Norden, Fagbokforlaget (2007)_NEWLINE_Sikker elektronisk samhandling med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften), i Arild Jansen og Dag Wiese Schartum (red.), Informasjonssikkerhet - Rettslige krav til sikker bruk av IKT, Fagbokforlaget (2005)_NEWLINE_Digital Certificates and Certification Services, i Peter Wahlgren (ed), IT Law, Scandinavian Studies in Law Volume 47, Stockholm Institute for Scandinavian Law (2004)_NEWLINE_Electronic Agents and PKI, i Jon Bing and Giovanni Sartor (eds), The Law of Electronic Agents, CompLex 4/2003. En lett bearbeidet versjon av artikkelen er publisert i Lee Bygrave (ed), Yulex 2003_NEWLINE_Introduction to the Norwegian Model EDI Agreement, EDI Law Review, Vol 3 No 3, 1996_NEWLINE_Elektronisk datautveksling i tollforvaltningen - rettslige spørsmål knyttet til TVINN, CompLex 3/94, Tano (1994)_NEWLINE_EDI and National Legislation, i Wolgang Kilian og Andreas Wiebe (eds.), Data Security in Computer Networks and Legal Problems, Toeche-Mittler Verlag (1992)_NEWLINE_Implementing EDI – a proposal for regulatory reform, CompLex 6/92, Tano (1992)_NEWLINE_Redaktør for:_NEWLINE_- Elektronisk betalingsformidling og forbrukerinteresser II (red), Complex 5/91, Tano, Oslo 1991_NEWLINE_- Elektronisk betalingsformidling og forbrukerinteresser I (red), Complex 5/90, Tano, Oslo 1990_NEWLINE_