Simen Lium

Partner

Om Simen

Simen Lium er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for arbeidsrett. Lium har en master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo fra 2006, med spesialisering innen arbeids- og pensjonsrett.

Lium arbeider til daglig med et bredt spekter av arbeids-, kontrakts- og pensjonsrettslige problemstillinger. Hans arbeid omfatter til enhver tid både rådgivning av norske og internasjonale klienter innenfor ulike bransjer i privat og offentlig sektor, utredningsarbeid og tvisteløsning gjennom forhandlinger og prosedyre for domstolene. Han skriver også arbeids- og pensjonsrettslige publikasjoner og holder kurs for klienter og studenter ved Universitetet i Oslo. Lium er anerkjent for sitt arbeid som arbeidsrettsadvokat i blant annet Chambers, Legal 500 og Finansavisen.

Arbeidserfaring
2017- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2013-2016 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2010-2012 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2007-2009 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2006 Trainee-opphold i diverse advokatfirmaer, Oslo_NEWLINE_2004-2005 Daglig leder, Stiftelsen Frokostkjelleren_NEWLINE_2003-2005 Saksbehandler, Juss-Buss, Sosial- og arbeidsrettsgruppen
Utdanning
2009 Advokatbevilling_NEWLINE_2006 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo - Spesialfag: Arbeidsrett (masteroppgave: "Pensjoner og virksomhetsoverdragelse")
Relevant erfaring
Bred erfaring med tvisteløsning, herunder en rekke rettssaker innen arbeidsrett og tilgrensende kontraktsrettslige spørsmål._NEWLINE_Løpende rådgivning av norske og internasjonale klienter i forbindelse med reorganiseringer, nedbemanninger, avtaleutforming, oppsigelser og pensjonsspørsmål._NEWLINE_Bred erfaring med arbeidsrettslige og andre spørsmål i tilknytning til granskninger.
Publikasjoner
"Pensjoner i et nøtteskall", Gyldendal forlag 2016_NEWLINE_"Omstillingslova snaue tre år etter ikrafttredelsen – et overblikk og en oppfordring til lovgiver", Arbeidsrett nr. 3/4, 2010_NEWLINE_Bidragsyter innen norsk rett til Verdensbankens årlige publikasjon "Doing Business" gjennom flere år._NEWLINE_Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein 2014
Verv
Medlem, Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett_NEWLINE_