Stian Tande Mortensen

Partner

Om Stian

Stian Tande Mortensen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder av firmaets fagområde finansiering. Han er også tilknyttet firmaets Kapitalmarkedsgruppe, spesialisert innenfor fremmedkapitalfinansiering og med særlig fokus på norske high yield-obligasjoner. Han har vesentlig erfaring med å rådgi både utstedere og tilretteleggere i store og komplekse finansieringer i kapitalmarkedet, så vel som rådgivning knyttet til løpende forpliktelser under obligasjonslåneavtaler og børsregler samt forholdet til obligasjonseiere og tillitsmann. Mortensen rådgir også ved notering av obligasjoner på Oslo Børs og Nordic Alternative Bond Market (ABM) og verdipapirhandel for øvrig. Mortensen har tidligere arbeidet som advokat i DNB Bank ASA, som rådgiver for DNB Markets og Debt Capital Markets-avdelingen.

Arbeidserfaring
2018- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2017 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2016-2017 Advokat, DNB Bank ASA, Oslo_NEWLINE_2015-2016 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2013-2014 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2011-2013 Advokat, DNB Bank ASA, Oslo_NEWLINE_2008-2011 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2007 Trainee ved diverse advokatfirmaer
Utdanning
2011 Advokatbevilling_NEWLINE_2007-2008 Diploma in International Finance Law, University of London_NEWLINE_2008 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen