Susanne Munch Thore

Susanne Munch Thore

Partner

Partner

KONTOR
Oslo
TEL
+47 22 82 76 18
MOB
+47 911 36 899
E-POST
SMT@WR.NO

Praksisområder   Selskapsrett, Kapitalmarkeder

Susanne Munch Thore er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområder for selskapsrett og verdipapirrett. Munch Thore bistår utenlandske og norske klienter innen finanssektoren, børsnoterte foretak samt private equity fond, i egenkapitaltransaksjoner, herunder børsnoteringer, cross-border fusjoner og fisjoner, emisjoner, oppkjøp mv. Hun rådgir også klienter innen børs- og verdipapirrett, finansregulatorisk, samt selskapsrett, herunder i relasjon til corporate governance, styrearbeid og ledelse.

Munch Thore er anerkjent av Chambers and Partners og Legal 500 som "Leaders in their field" i kategoriene Corporate M&A og Capital Markets.

Arbeidserfaring:

 • 1993- Partner, Wikborg Rein, Oslo
 • 2011- feb. 2016 Managing Partner, Wikborg Rein
 • 1999-2007 Leder for Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett
 • 1992-1993 Advokat, Oslo Børs
 • 1988 Visiting Lawyer, Jones Day Reavies & Pogue, New York
 • 1987-1991 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo
 • 1983-1984 Vitenskaplig assistent, Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo

Verv:

 • Styreleder Oslo Areal AS
 • Styremedlem Unifor
 • Nestleder Bedriftsforsamling Norsk Hydro ASA, medlem Valgkomite Norsk Hydro ASA 
 • Styremedlem  Highland Group Holdings AS
 • Medlem av hovedstyret i Advokatforeningen
 • Leder av Advokatforeningens internasjonale rettshjelpsutvalg
 • Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for børs- og verdipapirrett
 • Medlem av Advokatforeningens ressursgruppe innen hvitvasking
 • Medlem av Lovutvalget for utarbeidelse av ny  hvitvaskingslov (delrapport 1: NOU 2015:12, delrapport 2: NOU 2016:27)
 • Risk and Quality Partner, Wikborg Rein

Utdanning:

 • 2014 Insead/Business Kolding Executive Management Programme
 • 1989 Master of Laws, (L.L.M.), International law, Georgetown University
 • 1987 Cand. jur., Universitetet i Oslo
 • 1985 Diploma of International Affairs, John Hopkins School of Advanced International Studies Bologna