Tormod Ludvik Nilsen

Tormod Ludvik Nilsen

Partner

Partner

KONTOR
Oslo
TEL
+47 22 82 76 54
MOB
+47 905 80 478
E-POST
TLN@WR.NO

Praksisområder   Petroleumsrett og energi

Tormod L. Nilsen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for Petroleumsrett og energi. Han ledet firmaets Shanghai-kontor i perioden 2013-2016. Nilsen har hovedfokus på rådgivning, transaksjoner og tvisteløsning for norske og utenlandske selskaper innenfor energisektoren.

Nilsen er i dag en av landets fremste eksperter på rådgivning for selskaper med virksomhet i og eksponering mot Kina. Han har vært rådgiver i en rekke prosjekter for norske selskaper i Kina innenfor ulike industrier (særlig energi, shipping og leverandørindustri). Han har også betydelig erfaring med kinesisk tvisteløsning og internasjonal tvangsfullbyrdelse.

Nilsen har også særlig kompetanse med oppkjøp og salg av virksomheter og selskaper (M&A) – ofte med internasjonale parter. Han har de siste årene vært hovedrådgiver for flere kinesiske oppkjøp av børsnoterte og private selskaper i Norge.
Han har et omfattende nettverk i Kina og var inntil nylig styreleder for Norwegian Business Association i Shanghai (valgt av og blant de største norske selskapene i Kina).

Nilsen holder jevnlig foredrag ved konferanser og universiteter i Norge og utenlands, og er dessuten veileder og sensor ved Universitetet i Bergen.

Relevant erfaring:

 • Internasjonale energiprosjekter
 • Omfattende Kina-erfaring etter å ha bodd fem år i Shanghai i perioden 2012-2016 samt ledet firmaets virksomhet i Kina i perioden 2013-2016
 • Hovedrådgiver i flere internasjonale oppkjøpsprosesser i Norge og Kina (både børsnoterte og private salg og oppkjøp)
 • Ulike corporate-oppdrag, herunder etablering av Joint Ventures, kjøp og salg av virksomhet, etablering og strukturering av internasjonale selskaper

Arbeidserfaring:

 • 2017- Partner, Wikborg Rein, Oslo
 • 2016 Partner, Wikborg Rein, Shanghai
 • 2013-2016 Chief Representative, Wikborg Rein, Shanghai (Partner fra 1.1.2015)
 • 2012-2013 Fast advokat / Senioradvokat, Wikborg Rein, Shanghai
 • 2009-2011 Advokatfullmektig / Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo
 • 2008-2009 Seniorrådgiver, Ledelsens sekretariat, Forsvarsdepartementet
 • 2005-2008 Juridisk rådgiver, Forsvarsdepartementet

Utdanning:

 • 2011 Advokatbevilling
 • 2004 Cand. Jur., Universitetet i Bergen