Tormod Ludvik Nilsen

Partner

Om Tormod Ludvik

Tormod L. Nilsen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder firmaets Energiavdeling. Han arbeider selv primært med rådgivning og transaksjoner for norske og internasjonale kraftselskaper og finansielle investorer innenfor vannkraft, vindkraft, nett og nye teknologier. Nilsen har ledet en rekke transaksjoner og energiprosjekter de siste årene, herunder oppkjøp, kraftkjøpsavtaler, finansiering, utvikling og strukturering av prosjekter innenfor vind- og vannkraft samt distribusjon (nett). 

Fra 2012-2016 var Nilsen advokat og managing partner ved firmaets Shanghai-kontor. Nilsen er i dag en av landets fremste eksperter på rådgivning for selskaper med virksomhet i og eksponering mot Kina. Han har vært rådgiver i en rekke prosjekter for norske selskaper i Kina innenfor ulike industrier (særlig energi og ny teknologi, shipping og leverandørindustri). Nilsen har også spesialkompetanse med kjøp og salg av virksomheter og selskaper (M&A) med kinesiske parter.

Nilsen holder jevnlig foredrag ved konferanser og universiteter i Norge og utenlands, og er dessuten veileder og sensor ved Universitetet i Bergen.

Arbeidserfaring
2016- Partner, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2015-2016 Managing Partner, Wikborg Rein, Shanghai_NEWLINE_2012–2014 Advokat/Chief Representative, Wikborg Rein, Shanghai_NEWLINE_2010–2011 Advokatfullmektig / Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2008–2009 Seniorrådgiver, Ledelsens sekretariat, Forsvarsdepartementet_NEWLINE_2005–2008 Juridisk rådgiver, Forsvarsdepartementet_NEWLINE_
Utdanning
2011 Advokatbevilling_NEWLINE_2004 Cand. Jur., Universitetet i Bergen
Relevant erfaring
Hovedfokus på vannkraft, vindkraft og distribusjon (nett). Har arbeidet med og ledet flere oppkjøp de siste årene._NEWLINE_Omfattende erfaring med M&A transaksjoner i Kina samt kinesiske oppkjøp av både private og børsnoterte selskaper i Norge._NEWLINE_Bred internasjonal corporate-erfaring, herunder etablering av joint ventures og etablering og strukturering av internasjonale selskaper._NEWLINE__NEWLINE_Utvalgte prosjekter:_NEWLINE__NEWLINE_Bistand til Luxcara GmbH ifm. selskapets vindportefølje i Norge (2017-2018)_NEWLINE_Bistand til SUSI Partners ifm. selskapets oppkjøp av Tonstad Vindpark (2017-2018)_NEWLINE_Bistand til kinesisk budgiver med take-over bid på REC Solar ASA (2014) _NEWLINE_Bistand til Kongsberg Automotive ifm. selskapets salg av sin ePower-divisjon (2017) Bistand til Brødrene Aa AS ifm. salg av 40% av selskapet til det statseide kinesiske selskapet Guangdong Navigation Group (2016-2017)_NEWLINE_Bistand til det statseide kinesiske selskapet Shandong Offshore ifm. selskapets take-over av riggselskapet Northern Offshore Ltd. (2015)_NEWLINE_Bistand til Lithium Werks B.V. ifm. selskapets oppkjøp av to batteriteknologiselskaper i Kina med etterfølgende EK-transaksjoner og strukturering (2017-2018)_NEWLINE_