Trond Eilertsen

Trond Eilertsen

Partner

Partner

KONTOR
Oslo
TEL
+47 22 82 76 12
MOB
+47 901 99 186
E-POST
TEI@WR.NO

Praksisområder   Shipping Offshore

Trond Eilertsen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er leder av firmaets virksomhetsgruppe Energi Shipping og Offshore. Eilertsen har allsidig erfaring og vidtrekkende kunnskap fra arbeid innen shipping og saker relatert til sjørett, kontraktsrett, sjøforsikring og finansiering. Han har omfattende erfaring fra prosedyre for norske domstoler og i voldgiftssaker, og har vært benyttet som voldgiftsdommer i Norge og utlandet. Eilertsen har vært sensor og veileder ved det juridiske fakultet i Oslo, Institutt for Sjørett. Han har vært Wikborg Reins styreleder fra 2007-2014 og har også arbeidet tre år som ansvarlig for firmaets kontor i Kobe, Japan. Eilertsen har hatt og har styreverv innenfor hele den maritime næring, bl.a. sjøforsikring, rederi og offshore-virksomhet, skipsservice-selskap og investeringsfond. Eilertsen har Møterett for Høyesterett og er er anerkjent av Chambers and Partners som "Leaders in their field" i kategoriene Shipping: Corporate/Commercial, Litigation.

Arbeidserfaring:

 • 1990- Partner, Wikborg Rein, Oslo
 • 2007-2014 Styreleder, Wikborg Rein
 • 1987-1989 Leder Wikborg Reins kontor i Kobe, Japan
 • 1984-1987 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo
 • 1983-1984 Dommerfullmektig, Lofoten sorenskriverembete
 • 1980-1983 Vitenskaplig assistent., Institutt for offentlig rett, Universitetet i Bergen

Utgivelser:

 • "Tvisteloven - sett fra et advokatperspektiv", Tidsskrift for Forretningsjus 2008
 • "Handbook on Loss of Hire Insurance" (sammen med Haakon Stang Lund og Jon Heimset), Bergens Skibsassuranseforening, 1999

Verv:

 • Gard P&I (Bermuda) Ltd, Chairman of Executive Committee
 • Advokatforeningens utvalg for sjø- og transportrett, leder

Utdanning:

 • 1997 Møterett for Høyesterett
 • 1983 Cand. jur., Universitetet i Bergen