Patrick D. Pedersen

Kundeutvikler

Om Patrick D. Pedersen

Patrick tilhører Wikborg Reins salgsteam. Han har firmaets virksomhetsgruppe Corporate, Finance & Tax (CFT) som fokusområde og jobber tett med gruppens partnere i å erverve nye klienter og videreutvikle eksisterende klientrelasjoner. Dette innebærer blant annet å lede rettede salgsprosesser, markedsanalyse, konkurrentanalyse samt måling og deling av best practices på tvers av Wikborg Rein. Patrick leder og bistår også prosessen ved utarbeidelse av konkrete tilbud, herunder analyse av konkurransegrunnlag, generell utforming av tilbudsdokumenter og prisanalyse.

I tillegg bistår Patrick også med utforming av gruppens markedsføringsmateriell og profilering. Dette innebærer blant annet bistand med presentasjoner, seminarer og diverse advokat rangeringer. Patrick deltar også i Wikborg Rein sitt arbeid med forretningsutvikling.

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Klientutvikler, Wikborg Rein, Oslo

 • 2019 - 2021

  Kundeutvikler, Storebrand ASA

 • 2019

  Øvingslærer, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)

 • 2016 - 2017

  Kredittbehandler, Monobank ASA

Utdannelse
 • 2017 - 2019

  Master i Økonomi & Administrasjon, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)

 • 2014 - 2017

  Bachelor i Økonomi & Administrasjon, Høgskulen på Vestland