Oslo

Per Anders Sæhle

Partner

Per Anders har omfattende erfaring med fusjoner og oppkjøp, restruktureringer, fisjoner, børsnoteringer, omdannelser av børsnoterte selskap til private aksjeselskap etc.

Mobil
+47 99 52 35 33
E-post
pas@wr.no