Per Anders Sæhle

Partner

Om Per Anders Sæhle

Per Anders Sæhle er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde kapitalmarked.

Sæhle har siden 1996 arbeidet med corporate finance og verdipapirer. Han har omfattende erfaring med fusjoner og oppkjøp, restruktureringer, fisjoner, børsnoteringer, omdannelser av børsnoterte selskap til private aksjeselskap etc. Sæhle har erfaring som advokat ved Oslo Børs, og har spesiell kompetanse innen norsk verdipapirrett, herunder Verdipapirhandelloven.

Arbeidserfaring
 • 2003 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2002

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2000 - 2001

  Advokat, Juridisk avdeling, Oslo Børs

 • 1999

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 1996 - 1998

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

Utdannelse
 • 1996

  Cand.jur., Universitet i Oslo

Publikasjoner
 • "Søknad om strykning av aksjer fra børsnotering" Tidsskrift for forretningsjus nr. 3 2004

 • Verdipapirhandelloven - Kommentarutgave", Universitetsforlaget, Oslo 2002