Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

  • Verdipapirhandelloven - Kommentarutgave", Universitetsforlaget, Oslo 2002
  • "Søknad om strykning av aksjer fra børsnotering" Tidsskrift for forretningsjus nr. 3 2004