Oslo

Preben Milde Thorbjørnsen

Partner

Preben er spesialisert innen konkurranserett, og har omfattende erfaring med å håndtere store og kompliserte konkurransesaker innen ulike bransjer, både som advokat og som rådgiver i Konkurransetilsynet.

Mobil
+47 41 64 93 40
E-post
pmt@wr.no
Kompetanse