Rolf Riisnæs

Partner

Om Rolf Riisnæs

Rolf Riisnæs er dr. juris og partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Han er tilknyttet firmaets fagområde for Teknologi og digitalisering og fagområdet Offentlige anskaffelser. Hans hovedarbeidsområder er teknologi- og IT-anskaffelser, kontrakter og kontraktsoppfølging, personvern, elektronisk samhandling/eForvaltning, informasjonssikkerhet, herunder elektronisk signatur, digitale sertifikater og sertifikattjenester (PKI). Han arbeider også med immaterialrettslige spørsmål, herunder lisensavtaler.

Riisnæs bistår i det vesentlige oppdragsgivere ved tunge komplekse anskaffelser, herunder med strategisk anskaffelsesrettslig rådgivning, kontraktsrett, forhandlinger og kontraktsoppfølging, samt innen spesialområder som personvern, informasjonssikkerhet og eForvaltning. Han har lang erfaring i å koordinere og lede Wikborg Reins teknologi- og anskaffelsesteam i konkrete saker, de fleste av kompleks og omfattende karakter.

Riisnæs har bred erfaring med anvendelse av alle Statens standardavtaler for it-anskaffelser (SSA) og tilpasninger av disse i konkrete anskaffelser. Han har nylig bistått Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) med utarbeiding av en ny avtale for tilrettelegging, innføring og forvaltning av komplekse skytjenester (SSA-Sky, publisert i april 2021). Han bistod også Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi) med totalrevisjon av SSA i perioden 2014-2015 og med ferdigstilling og kvalitetssikring av SSA-S i 2013/2014.

Riisnæs bistår løpende en rekke av Wikborg Reins klienter i personvernspørsmål, herunder med databehandleravtaler (som bl.a. er relevant i de aller fleste IT-anskaffelser) samt med vurdering av behandlingsansvar, internkontrolldokumentasjon og spørsmål knyttet til overføring av personopplysninger til tredjeland. Han har også utredet personvernspørsmål knyttet til behandling av personopplysninger i helsesektoren og i fellesløsninger for elektronisk samhandling. Riisnæs bistod i 2019 Digitaliseringsdirektoratet med utarbeiding av ny standard databehandleravtale for norske virksomheter.

Riisnæs tok den juridiske doktorgrad i 2006 på sin avhandling om digitale sertifikater og sertifikattjenester (PKI). Han har vært involvert i en rekke prosjekter knyttet til PKI, elektroniske signaturer, eForvaltning og regelverksutvikling på ehandelsområdet. Han bistod blant annet i utarbeidelsen av utkast til ny forskrift om nasjonal eID i 2016 og hadde en sentral rolle i forbindelse med utarbeidelsen av forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) og veilederen til denne. I 2012 utredet Riisnæs, på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, forslag til endringer i forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften om bl.a. samtykkekravet og tilrettelegging for realisering av Regjeringens beslutning om digitalt førstevalg.

Riisnæs er topprangert i Chambers (Band 1) og Legal 500 (Leading Individuals) innenfor området TMT/Information Technology og er utpekt blant Thought Leaders – Data Security av Who's Who Legal.

Arbeidserfaring
 • 2010 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2007 - 2009

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2006

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2000 - 2005

  Doktorgradsstipendiat (deltid), Institutt for rettsinformatikk, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

 • 1994 - 1999

  Forsker (deltid), Institutt for rettsinformatikk, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

 • 1994 - 1999

  Advokatfullmektig (deltid), Wikborg Rein, Oslo

 • 1990 - 1993

  Vitenskapelig assistent, Institutt for rettsinformatikk, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

 • 1985 - 1987

  Økonomisekretær, Norsk AS Philips

Utdannelse
 • 2007

  Advokatbevilling

 • 2006

  Dr. juris, Universitetet i Oslo

 • 1993

  Cand.jur., Universitetet i Oslo

Publikasjoner
 • 2021

  Computer Law and Security Review, EU National News Column (2015 til dags dato), med Emily M. Weitzenboeck

 • 2020

  Bokanmeldelse: Personvernforordningen – en lærebok, av Dag Wiese Schartum (2020), anmeldt i Lov & Data (desember 2020)

 • 2017

  Data Protection – Norway Chapter, International Comparative Legal Guides (2014-2017), med Emily M. Weitzenboeck

 • 2007

  Digitale sertifikater og sertifikattjenester - roller, oppgaver og ansvar, Fagbokforlaget (2007)

 • 2007

  Regelverksutvikling og brukerdeltakelse i eForvaltningen, i Dag Wiese Schartum (red.), Elektronisk forvaltning i Norden, Fagbokforlaget (2007)

 • 2005

  Sikker elektronisk samhandling med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften), i Arild Jansen og Dag Wiese Schartum (red.), Informasjonssikkerhet - Rettslige krav til sikker bruk av IKT, Fagbokforlaget (2005)

 • 2004

  Digital Certificates and Certification Services, i Peter Wahlgren (ed), IT Law, Scandinavian Studies in Law Volume 47, Stockholm Institute for Scandinavian Law (2004)

 • 2003

  Electronic Agents and PKI, i Jon Bing and Giovanni Sartor (eds), The Law of Electronic Agents, CompLex 4/2003. En lett bearbeidet versjon av artikkelen er publisert i Lee Bygrave (ed), Yulex 2003

 • 1996

  Introduction to the Norwegian Model EDI Agreement, EDI Law Review, Vol 3 No 3, 1996

 • 1994

  Elektronisk datautveksling i tollforvaltningen - rettslige spørsmål knyttet til TVINN, CompLex 3/94, Tano (1994)

 • 1992

  EDI and National Legislation, i Wolgang Kilian og Andreas Wiebe (eds.), Data Security in Computer Networks and Legal Problems, Toeche-Mittler Verlag (1992)

 • 1992

  Implementing EDI – a proposal for regulatory reform, CompLex 6/92, Tano (1992)

 • 1991

  Redaktør for Elektronisk betalingsformidling og forbrukerinteresser II (red), Complex 5/91, Tano, Oslo 1991

 • 1990

  Redaktør for Elektronisk betalingsformidling og forbrukerinteresser I (red), Complex 5/90, Tano, Oslo 1990