Rolf Riisnæs

Partner

Om Rolf Riisnæs

Rolf er tilknyttet firmaets fagområde for teknologi og digitalisering og fagområdet offentlige anskaffelser. Hans hovedarbeidsområder er IT-kontrakter, teknologi- og IT-anskaffelser, kontrakter og kontraktsoppfølging, personvern og informasjonssikkerhet, herunder ID forvaltning, eID, elektronisk signatur, digitale sertifikater og sertifikattjenester (PKI), samt eForvaltning/elektronisk samhandling og datadeling. Han arbeider også med immaterialrettslige spørsmål, herunder opphavsrett og lisensavtaler.

Rolf bistår oppdragsgivere ved tunge komplekse anskaffelser, herunder med strategisk anskaffelsesrettslig rådgivning, kontraktsrett, forhandlinger og kontraktsoppfølging, samt innen spesialområder som personvern, informasjonssikkerhet og eForvaltning. Han har lang erfaring i å koordinere og lede Wikborg Reins teknologi- og anskaffelsesteam i konkrete saker, de fleste av kompleks og omfattende karakter.

Han har bred erfaring med anvendelse av alle Statens standardavtaler for it-anskaffelser (SSA) og tilpasninger av disse i konkrete anskaffelser. Han har nylig bistått Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) med utarbeiding av en ny avtale for tilrettelegging, innføring og forvaltning av komplekse skytjenester (SSA-Sky, publisert i april 2021) og utarbeiding av en ny avtale for anskaffelse av enklere skytjenester (SSA-sky "lille", publisert 20. desember 2021). Han bistod også Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi) med totalrevisjon av SSA i 2015 og med ferdigstilling og kvalitetssikring av SSA-S i 2014.

Rolf bistår løpende en rekke av Wikborg Reins klienter i personvernspørsmål, herunder med databehandleravtaler (som er relevant i de aller fleste IT-anskaffelser) samt med vurdering av behandlingsansvar, internkontrolldokumentasjon og spørsmål knyttet til overføring av personopplysninger til tredjeland. Han har også utredet personvernspørsmål knyttet til behandling av personopplysninger i helsesektoren og i fellesløsninger for elektronisk samhandling. Han bistod i 2019 Digitaliseringsdirektoratet med utarbeiding av ny standard databehandleravtale for norske virksomheter.

Rolf tok den juridiske doktorgrad i 2006 på sin avhandling om digitale sertifikater og sertifikattjenester (tjenester brukt bl.a. for eID og elektronisk signatur mv). Han har vært involvert i en rekke prosjekter knyttet til PKI, elektroniske signaturer, eForvaltning og regelverksutvikling på digitaliseringsområdet. Han bistod blant annet i utarbeidelsen av utkast til ny forskrift om nasjonal eID i 2016 og hadde en sentral rolle i forbindelse med utarbeidelsen av forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) og veilederen til denne. I 2012 utredet han, på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, forslag til endringer i forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften om bl.a. samtykkekravet og tilrettelegging for realisering av Regjeringens beslutning om digitalt førstevalg. Rolf har betydelig kompetanse og erfaring når det gjelder eIDAS-forordningen som er inkorporert i norsk rett gjennom lov om elektroniske tillitstjenester (2018) og som gjelder bl.a. eID, e-signatur og andre tillitstjenester.

Han er topprangert i Chambers (Band 1) og Legal 500 (Leading Individuals) innenfor området TMT/Information Technology og er utpekt blant Thought Leaders – Data Security av Who's Who Legal.

Arbeidserfaring
 • 2010 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2007 - 2009

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2006

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2000 - 2005

  Doktorgradsstipendiat (deltid), Institutt for rettsinformatikk, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

 • 1994 - 1999

  Forsker (deltid), Institutt for rettsinformatikk, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

 • 1994 - 1999

  Advokatfullmektig (deltid), Wikborg Rein, Oslo

 • 1990 - 1993

  Vitenskapelig assistent, Institutt for rettsinformatikk, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

 • 1985 - 1987

  Økonomisekretær, Norsk AS Philips

Utdannelse
 • 2007

  Advokatbevilling

 • 2006

  Dr. juris, Universitetet i Oslo

 • 1993

  Cand.jur., Universitetet i Oslo

Publikasjoner
 • 2022

  Lovkommentar til lov om elektroniske tillitstjenester, Karnov Group Norge (2022)

 • 2021

  Computer Law and Security Review, EU National News Column (2015 til dags dato), med Emily M. Weitzenboeck

 • 2020

  Bokanmeldelse: Personvernforordningen – en lærebok, av Dag Wiese Schartum (2020), anmeldt i Lov & Data (desember 2020)

 • 2017

  Data Protection – Norway Chapter, International Comparative Legal Guides (2014-2017), med Emily M. Weitzenboeck

 • 2007

  Digitale sertifikater og sertifikattjenester - roller, oppgaver og ansvar, Fagbokforlaget

 • 2007

  Regelverksutvikling og brukerdeltakelse i eForvaltningen, i Dag Wiese Schartum (red.), Elektronisk forvaltning i Norden, Fagbokforlaget

 • 2005

  Sikker elektronisk samhandling med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften), i Arild Jansen og Dag Wiese Schartum (red.), Informasjonssikkerhet - Rettslige krav til sikker bruk av IKT, Fagbokforlaget

 • 2004

  Digital Certificates and Certification Services, i Peter Wahlgren (ed), IT Law, Scandinavian Studies in Law Volume 47, Stockholm Institute for Scandinavian Law (2004)

 • 2003

  Electronic Agents and PKI, i Jon Bing and Giovanni Sartor (eds), The Law of Electronic Agents, CompLex 4/2003. En lett bearbeidet versjon av artikkelen er publisert i Lee Bygrave (ed), Yulex 2003

 • 1996

  Introduction to the Norwegian Model EDI Agreement, EDI Law Review, Vol 3 No 3, 1996

 • 1994

  Elektronisk datautveksling i tollforvaltningen - rettslige spørsmål knyttet til TVINN, CompLex 3/94, Tano (1994)

 • 1992

  EDI and National Legislation, i Wolgang Kilian og Andreas Wiebe (eds.), Data Security in Computer Networks and Legal Problems, Toeche-Mittler Verlag (1992)

 • 1992

  Implementing EDI – a proposal for regulatory reform, CompLex 6/92, Tano (1992)

 • 1991

  - Elektronisk betalingsformidling og forbrukerinteresser II (red), Complex 5/91, Tano, Oslo 1991

 • 1990

  - Elektronisk betalingsformidling og forbrukerinteresser I (red), Complex 5/90, Tano, Oslo 1990