Bergen

Sølvi Jorunn Fløysand Kvamme

Økonomimedarbeider

Sølvi har som hovedoppgaver å fakturere, behandling og føring av bilag, oppfølging av utestående fordringer, importere inngående faktura i regnskapssystemet.

Mobil
+47 91 59 75 11
E-post
sfk@wr.no