Andreas Mello-Kildal

Senioradvokat

Andreas Mello-Kildal er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for næringseiendom. Han arbeider primært med eiendomstransaksjoner (kjøp, salg, sale-and-lease back, forwardkontrakter) og næringsleiekontrakter, og har spisskompetanse på skatt og avgift tilknyttet næringseiendom.

2018- Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2016-2017 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2014-2016 Fast advokat DLA Piper, Norway_NEWLINE_2011-2014 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2010-2011 Trainee, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2009-2010 Professional Support Assistant i avdelingen for fast eiendom, Advokatfirmaet DLA Piper
Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein 2014_NEWLINE_Medforfatter av artikkelen "Tinglysing og pantsettelse av næringsleiekontrakter", publisert i Tidsskrift for Eiendomsrett 2015-1.
2013 Advokatbevilling_NEWLINE_2011 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2006 Bedriftsøkonom, BI_NEWLINE_2011 Masteravhandling: "Faste tekniske installasjoner i bygninger. – Skatteloven § 14-41 første ledd bokstav j."