Anne-Karin Nesdam

Anne-Karin Nesdam

Senioradvokat

Senioradvokat

KONTOR
Oslo
TEL
+47 22 82 76 53
MOB
+47 975 54 948
E-POST
AKN@WR.NO

Praksisområder   Petroleumsrett og energi, Prosedyre

Anne-Karin Nesdam er senioradvokat, dr. juris ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for petroleumsrett og energi, hvor hun hovedsakelig arbeider med internasjonal voldgift. Nesdam har bistått i flere institusjonelle og ad hoc voldgiftssaker innenfor gassektoren, og har hovedsakelig representert gasskjøpere. Hun har også erfaring fra Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling, hvor hun som lovrådgiver hadde fagansvar for områdene transportrett (bl.a. sjøloven), forsikringsrett (bl.a. forsikringsavtaleloven), internasjonal privatrett og selskapsrett. Som ledd i arbeidet i Justis- og beredskapsdepartementet har Nesdam bred erfaring fra arbeid i regi av internasjonale organisasjoner som IMO og UNCITRAL og deltakelse i internasjonale forhandlinger. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo om virkemiddelbruken i EUs sekundære energimarkedslovgivning (spesiell konkurranserett) for å sikre et åpent og fungerende energimarked ved hjelp av tredjepartsadgang til gassrørledninger og kraftnett.

Arbeidserfaring:

 • 2015- Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo
 • 2009-2014 Lovrådgiver, Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet
 • 2008-2009 Rådgiver, Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet
 • 2007-2008 Rådgiver, Sivilombudsmannen
 • 2001-2007 Stipendiat, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo (tilknyttet Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for energi- og petroleumsrett)            
 • 2000-2001 Dommerfullmektig, Sorenskriveren i Stjør- og Verdal
 • 1998-2000 Advokatfullmektig, Steenstrup Stordrange
 • 1996-1997 Vitenskapelig assistent, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo (tilknyttet Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett)

Publikasjoner:

 • Naturskader og naturskadeforsikring: fortid, nåtid, fremtid, medforfatter (artikkel publisert i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 03-04/2017 (side 169-203))
 • Internasjonale tvister og internasjonal voldgift (leder, Lov og Rett 10/2017)
 • Naturskadeforsikring og klimautvikling (leder, Lov og Rett 08/2016)
 • Retten til domstolsprøving og ansvar for ugrunnet søksmål (Lov og Rett 07/2015)
 • EU-domstolens avgjørelse i Åland Vindkraft-saken (leder, Lov og Rett 7/2014)
 • Access to Upstream Gas Infrastructure on the Norwegian Continental Shelf (Articles in Petroleum Law, MarIus nr. 404 Part I)
 • The Organisation of Norwegian Gas Sales and Competition Law (Articles in Petroleum Law, MarIus nr. 404 Part II)
 • Det indre transportmarkedet (for energi) – en analyse av virkemiddelbruken i den fellesskapsrettslige energimarkedslovgivningen (doktoravhandling, upublisert)
 • Relevant Energy Markets (Simply 2003, MarIus nr. 309)
 • Interessekonflikter i petroleumsvirksomhet (studentavhandling, MarIus nr. 235)

Verv:

 • Medlem, Lov og Retts redaksjonskomité
 • Styremedlem, Sjørettsforeningen

Utdanning:

 • 2007 Dr. juris, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2001 Advokatbevilling
 • 1998 Cand. jur, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo