Caroline Skaar Landsværk

Senioradvokat

Om Caroline

Caroline Skaar Landsværk er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og tilknyttet firmaets kompetansegruppe for energi og petroleum. 

I Wikborg Rein har Caroline bistått i en lang rekke energirelaterte prosjekter og transaksjoner, både innen fornybar energi og petroleumsbransjen, i Norge og internasjonalt. Caroline har videre bred kjennskap til prosjekter, transaksjoner og det regulatoriske regimet som gjelder vannkraft, nett, fjernvarme og kraftmarked. Caroline gir råd om energiregulatoriske spørsmål og bistår med forhandling og utarbeiding av kontrakter både overfor investorer, utviklere, entreprenører, leverandører og andre interessenter. Hun har også bistått i energirelaterte tvister i det norske rettssystemet. De senere år har Caroline vært svært engasjert i arbeid knyttet til utvikling og finansiering av vindkraftprosjekter. Totalt har Caroline vært involvert i vindkraftprosjekter med tillatt installert effekt på mer enn 2200 MW.

Caroline behersker engelsk og fransk.

Arbeidserfaring
2018- Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2016-2017 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2012-2015 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2010-2011 Trainee, diverse advokatfirmaer
Utdanning
2015 Advokatbevilling_NEWLINE_2012 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen_NEWLINE_2011 Utveksling, Université Paul Cézanne, Aix-en-Provence, Frankrike_NEWLINE_2008-2009 Fransk årsstudium, NTNU, Trondheim_NEWLINE_2005-2006 Fransk språkskole, Alliance Francaise, Montpellier, Frankrike
Publikasjoner
"Klasseselskapets informasjonsansvar ved uaktsom sertifisering av skip", TFE 2015-3 s.191