Caroline Skaar Landsværk

Senioradvokat

Caroline Skaar Landsværk er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og tilknyttet firmaets kompetansegruppe for energi og petroleum. 

I Wikborg Rein har Caroline bistått i en lang rekke energirelaterte prosjekter og transaksjoner, både innen fornybar energi og petroleumsbransjen, i Norge og internasjonalt. Caroline gir råd om energiregulatoriske spørsmål og bistår med forhandling og utarbeiding av kontrakter både overfor investorer, utviklere, entreprenører, leverandører og andre interessenter. Hun har også bistått i energirelaterte tvister i det norske rettssystemet. De senere år har Caroline vært svært engasjert i arbeid knyttet til utvikling og finansiering av vindkraftprosjekter. Totalt har Caroline vært involvert i vindprosjekter med tillatt installert effekt på mer enn 2200 MW.

Caroline behersker engelsk og fransk.

2018- Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2016-2017 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2012-2015 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2010-2011 Trainee, diverse advokatfirmaer
"Klasseselskapets informasjonsansvar ved uaktsom sertifisering av skip", TFE 2015-3 s.191
2015 Advokatbevilling_NEWLINE_2012 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen_NEWLINE_2011 Utveksling, Université Paul Cézanne, Aix-en-Provence, Frankrike_NEWLINE_2008-2009 Fransk årsstudium, NTNU, Trondheim_NEWLINE_2005-2006 Fransk språkskole, Alliance Francaise, Montpellier, Frankrike