Christian Emil Petersen

Senioradvokat

Christian Emil Petersen er senioradvokat ved firmaets Oslo-kontor og tilknyttet firmaets kapitalmarkedsgruppe. Petersen bistår noterte selskaper på Oslo Børs med løpende rådgivning knyttet til opplysningsplikter, rapportering og eierstyring og selskapsledelse. Han bistår også noterte selskaper med verdipapirrettslige spørsmål knyttet til transaksjoner, finansiering og egenkapitalplasseringer. 

2017- Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2015-2016 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2013-2015 Fast advokat, Wikborg Rein, London_NEWLINE_2012-2013 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2008-2011 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2007-2008 Compliance Assistant, Nordea Markets_NEWLINE_2006-2008 Trainee ved diverse advokatfirmaer
2011 Advokatbevilling_NEWLINE_2008 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo