Erik Enger-Mår

Senioradvokat

Om Erik

Erik Enger-Mår er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for næringseiendom. Han arbeider særlig med transaksjoner, leiekontrakter og løpende bistand til eiendomsbesittere.

Enger-Mår har tidligere arbeidet som dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete, som behandler konkurs-/insolvenssaker, midlertidige forføyninger, arrestsaker, mv.

Relevant erfaring
Enger-Mår arbeider særlig med transaksjoner, leiekontrakter, eiendomsutvikling og løpende bistand til eiendomsbesittere. Enger-Mår bistår både tradisjonelle eiendomsselskaper og finansielle aktører, og har betydelig erfaring fra bistand til klienter innenfor blant annet syndikering/prosjektfinansiering og private equity._NEWLINE__NEWLINE_Enger-Mår engasjeres også ofte på corporate-oppdrag i grensesnittet mellom eiendom og M&A, og har lang erfaring som prosjektleder for DD-prosesser._NEWLINE__NEWLINE_Enger-Mår bistår videre klienter løpende med plan- og bygningsrettslige spørsmål i forbindelse med eierskap, utvikling og kjøp av eiendom._NEWLINE__NEWLINE_Videre har Enger-Mår tidligere arbeidet som dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete, som behandler konkurs-/insolvenssaker, midlertidige forføyninger, arrestsaker, mv._NEWLINE_
Arbeidserfaring
2020- Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2018-2019 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2017-2018 Dommerfullmektig, Oslo byfogdembete_NEWLINE_2017- Sensor, Universitetet i Bergen_NEWLINE_2016-2017 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2012-2015 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2010-2011 Trainee hos diverse advokatfirmaer samt Ombudsmannen
Utdanning
2015 Advokatbevilling_NEWLINE_2012 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø_NEWLINE_2011 Utveksling ett semester, Bond University
Publikasjoner
Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein 2014