Erik Leganger

Senioradvokat

Erik Leganger er senioradvokat ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for kapitalmarkeder. Leganger bistår virksomheter innenfor forskjellige bransjer, hovedsakelig med omstrukturering, kjøp og salg av virksomheter, børsnotering mv., herunder selskapsverifikasjon (due diligence). Han har erfaring med tvisteløsning, både som advokat og som dommerfullmektig. I tillegg til engelsk har han god kjennskap til russisk og fransk.

2012 - Senioradvokat, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_2009-2011 Fast advokat, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_2007-2008 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_2005-2007 Dommerfullmektig, Bergen tingrett_NEWLINE_2001-2005 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_2001 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_Har ellers blant annet arbeidet i Juss-Buss i Oslo og ved Universitetet i Novgorod i Russland.
"Forvaltningsloven og praktiseringen v utlendingsloven" (artikkel i samarbeid med Preben Henriksen), i "Innvandringspolitikk og utlendingslov - samtidens klagemur" av Turid Heiberg (red.), 1998, Fagbokforlaget, Bergen
2000 Cand. jur., Universitetet i Oslo_NEWLINE_1996 Russisk mellomfagstillegg, Universitetet i Oslo_NEWLINE_1995 Russisk A-kurs. Forsvarets Skole i Etterretnings- og Sikkerhetstjeneste_NEWLINE_