Erik Staurset Andresen

Senioradvokat

Om Erik

Erik Staurset Andresen er Senioradvokat ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for Fiskeri og havbruk. Andresen har tidligere arbeidet i Fiskeridirektoratet med regelverksutvikling og klagebehandling av tildeling- og tilsynssaker innenfor havbruksforvaltningen.

Arbeidserfaring
2019 Senoiradvokat, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_2017-2018 Fast advokat, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_2014-2016 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen_NEWLINE_2009-2014 Rådgiver Fiskeridirektoratet, kyst- og havbruksavdelingen_NEWLINE_2006-2007 Saksbehandler, Jussformidlingen
Utdanning
2017 Advokatbevilling_NEWLINE_2011 Skatterett, Universitetet i Bergen_NEWLINE_2010 Selskapsrett, Universitetet i Bergen_NEWLINE_2008 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen