Hans Jørgen Langeland

Hans Jørgen Langeland

Senioradvokat

Senioradvokat

KONTOR
Oslo
TEL
+47 22 82 75 79
MOB
+47 910 00 619
E-POST
HJL@WR.NO

Hans Jørgen Langeland er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er primært tilknyttet firmaets fagområder for kontraktsrett og entreprise samt prosedyre. Langeland har hovedfokus på tvisteløsning og rådgivning innenfor et bredt spekter av kontraktsrettslige saker, og har prosedert en rekke saker innen dette feltet for norske domstoler og voldgiftstribunaler.

Langeland har omfattende internasjonal erfaring. Han var i perioden 2013-2016 utstasjonert ved Wikborg Reins Shanghai-kontor, der han hadde hovedansvaret for å utvikle Wikborg Reins landbaserte tvisteløsningspraksis i Kina. Langeland har håndtert en rekke saker for kinesiske domstoler og voldgiftstribunaler, og har dessuten inngående erfaring med kinesiske forhandlinger. Langeland håndterer også kommersielle tvistesaker i en rekke andre jurisdiksjoner.

Relevant erfaring:

 • Prosedyreoppdrag innen et bredt spekter av kontraktsrettslige saker for domstoler og voldgiftstribunaler i Norge
 • Forhandlinger, rettsmekling og andre alternative tvisteløsningsformer
 • Omfattende internasjonal tvisteløsningserfaring, herunder en rekke kontraktsrettslige saker for      domstoler og voldgiftstribunaler i Kina
 • Rådgivning ved kontraktsutforming og løpende kontraktsrettslige spørsmål for norske og      internasjonale virksomheter
 • Internasjonale granskingsoppdrag, herunder flere omfattende granskingsoppdrag i Kina

Arbeidserfaring:

 • 2016- Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo
 • 2015-2016 Senioradvokat, Wikborg Rein, Shanghai
 • 2013-2014 Fast advokat, Wikborg Rein, Shanghai
 • 2011-2013 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo
 • 2009-2010 Fast advokat, Norwegian Claims Link AS
 • 2008-2009 Advokatfullmektig, Norwegian Claims Link AS
 • 2007-2008 Jurist, Norwegian Claims Link AS

Utdanning:

 • 2009 Advokatbevilling
 • 2006 Cand. jur, Universitetet i Oslo

Organisasjonsarbeid og verv:

 • 2016- Juridisk ansvarlig for oppstartsprosjektet til Digital Norway, Toppindustrisenteret