Jo Ørjasæter

Senioradvokat

Om Jo

Jo Ørjasæter er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for prosedyre.

Arbeidserfaring
2020- Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2019-2019 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2017-2018 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2016- Universitetslektor (timebasis) innen bl.a. kjøpsrett og obligasjonsrett, Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2013-2017 Rådgiver, Justisdepartementets lovavdeling
Utdanning
2018 Advokatbevilling_NEWLINE_2016 Master of Laws (LL.M.), Harvard Law School_NEWLINE_2013 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
Publikasjoner
Litt om oppgaveteknikk i praktikumsbesvarelser, Jussens Venner 2018, side 54-69_NEWLINE_Bedre enn sitt rykte? Voldgift i bilaterale investeringstraktater, Lov og Rett 2016, s. 123-127_NEWLINE_Tomtefeste og EMK, Nytt i privatretten 2015 nr. 1_NEWLINE_Foreldelse, ugyldighet og vindikasjon, Jussens Venner 2015 s. 120-149_NEWLINE_Sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter, MarIus 2015 nr. 448