Kine Bjelke Christophersen

Senioradvokat

Kine Bjelke Christophersen er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for kontraktsrett og entreprise samt compliance og krisehåndtering. 

Hun arbeider med et bredt spekter av etikk og compliance-relaterte tjenester i internasjonale rettsforhold, med særlig fokus på å forebygge og avdekke korrupsjon og andre typer økonomisk kriminalitet/misligheter, både i Norge og globalt. Hun har omfattende erfaring med rådgivning knyttet til virksomheters forebyggende antikorrupsjonsarbeid, herunder risikoanalyser, vurdering og utvikling av compliance program. Christophersen engasjeres også i forbindelse med omdømme - og risikovurderinger tilknyttet tredjeparter og i transaksjonssammenheng, slik som krav til og gjennomføring av bakgrunnssjekk og integritetsundersøkelser (IDD). Hun har særskilt kompetanse innen internasjonale sanksjoner og eksportrestriksjoner i tillegg til at hun bistår jevnlig klienter med å foreta sanksjonsvurderinger, både i forhold til enkeltpersoner og virksomheter, men også av ulike typer tekniske leveranser i nærmere bestemte marked. 

Christophersen har også erfaring fra rådgivning innenfor offshore-segmentet, herunder med generell risikoanalyse og håndtering, samt kontraktsrådgivning og tvisteløsning knyttet til offshoreprosjekter i Norge og i utlandet. Hun har bred erfaring med kontraktsutforming, kontraktsoppfølging og forhandlinger, samt voldgifts- og rettsprosesser for både offentlige og private virksomheter. Christophersen har arbeidet særskilt med rådgivning knyttet til regelverket om offentlige anskaffelser, både med rådgivning til oppdragsgiver og leverandører underveis i anskaffelsesprosesser, klagebehandling og saker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

2018- Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2015-2017 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2015-2017 Legal advisor Corporate Business Integrity and Compliance, Aker Solutions_NEWLINE_2015 Contracts and Legal Manager, Aker Subsea AS_NEWLINE_2011-2014 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2009-2011 Trainee, diverse advokatfirmaer
Anskaffelsesrett i et nøtteskall, 2. utgave, medforfatter, Gyldendal juridiske, 2017_NEWLINE_Bidragsyter til International Comparative Legal Guide to: Corporate Investigations 2017, Norway Chapter https://iclg.com/practice-areas/corporate-investigations/corporate-investigations-2017/norway_NEWLINE_Challenges for 2015 - The Importance of Knowing Your Contract, Scandinavian Oil & Gas Magazine no 3/4, 2015_NEWLINE_Anskaffelsesrett i et nøtteskall, medforfatter, Gyldendal juridisk, 2014_NEWLINE_Construction contracts on the NCS: Will Asian yards cope? EurOil Issue 212, 2013_NEWLINE_Nye konkurrenter på norsk kontinentalsokkel, Teknisk Ukeblad 160. årgang - nr. 13, 2013_NEWLINE_Hardship-klausulenes virkning i norsk rett, Lov og Rett 2012, s. 473-491, 2012
2013 Advokatbevilling_NEWLINE_2011 Business Certificate Program, Columbia University, New York_NEWLINE_2011 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, spesialemne skatterett og petroleumskontrakter_NEWLINE_2010 London School of Economics and Polticial Science, emne ”Judgement and Decision Making for Management”