Kristin Nordland Brattli

Senioradvokat

Om Kristin

Kristin Nordland Brattli er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområder for compliance og krisehåndtering, samt Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team.

Brattli bistår innenfor en rekke compliance-områder, inkludert antikorrupsjon, internasjonale sanksjoner og handelsrestriksjoner, AML, samt spørsmål knyttet til ESG og compliance i transaksjonssammenheng. Bistanden omfatter vurdering og utforming av compliance-program, herunder risikovurderinger, risikobegrensende tiltak samt tredjepartshåndtering og bakgrunnssjekk av forretningspartnere (IDD). Brattli arbeider også med krisehåndtering knyttet til korrupsjon og andre former for misligheter, herunder strafferettslige forhold og sivile tvister som springer ut av avdekkede misligheter. Videre gir Brattli råd om compliance i internasjonale kontrakter. 

Brattli har også arbeidet med tvisteløsning og prosedyreoppdrag for norske domstoler, samt bistått i internasjonale voldgiftssaker. Tidligere har hun arbeidet i Utenriksdepartementets Rettsavdeling, og har bred erfaring fra internasjonal handelsrett. Hun har herunder deltatt i mellomstatlige forhandlinger av EFTAs frihandelsavtaler og har arbeidet med en rekke saker innenfor EU/EØS-rett. Videre har hun ført saker for EU-domstolen og EFTA-domstolen, og har i tillegg erfaring fra tvisteløsning i WTO.

Kristin er for tiden i permisjon, og vil frem til 2022 arbeide i DNB-advokatenes seksjon for tvist og etterlevelse. Hun vil her ha et særlig fokus på spørsmål relatert til AML, antikorrupsjon og internasjonale sanksjoner.

Arbeidserfaring
2020- Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2017-2019 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2015-2016 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2013-2015 Rådgiver, Rettsavdelingen, Utenriksdepartementet_NEWLINE_2011-2013 Førstekonsulent, Rettsavdelingen, Utenriksdepartementet_NEWLINE_2013-2014 Sensor, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen_NEWLINE_2010 Trainee, Regjeringsadvokaten / Lovavdelingen, Justisdepartementet / DNB NOR Bank ASA, konsernjuridisk avd._NEWLINE_2008-2009 Trainee, diverse advokatfirmaer
Utdanning
2017 Advokatbevilling_NEWLINE_2010-2011 (LLM) International Law, Cambridge University_NEWLINE_2009-2010 Chinese language learning course, Fudan University, Shanghai, China_NEWLINE_2005-2009 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen_NEWLINE_2004 Emnestudier i statsvitenskap og tysk, NTNU_NEWLINE_