Kristine Frivold Rørholt

Senioradvokat

Kristine Frivold Rørholt er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo kontor, og er tilknyttet firmaets fagområde for kapitalmarkeder. Hun jobber primært med finansregulatoriske spørsmål og bistår norske og utenlandske aktører i finansbransjen, bl.a. banker, meglerhus, forsikringsselskaper, forvaltningsselskaper, etc. Hun bistår med løpende rådgivning samt transaksjoner som involverer aktører innen fondsbransjen.

Rørholt har erfaring fra Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet hvor hun også jobbet med finansregulatoriske spørsmål. Hun var ansvarlig for blant annet den norske verdipapirfondlovgivningen og hvitvaskingsregelverket. Rørholt var en del av den norske delegasjonen til Financial Action Task Force (FATF) i flere år og hun var også sekretær for lovutvalget som forberedte implementeringen av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv i Norge.

Rørholt har også erfaring som utreder i Norges Høyesterett og dommerfullmektig i Oslo tingrett.

 

2018- Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2016-2018 Dommerfullmektig, Oslo tingrett_NEWLINE_2013-2016 Utreder, Norges Høyesterett_NEWLINE_2007-2013 Seniorrådgiver, Finansdepartementet_NEWLINE_2005-2006 Trainee ved diverse advokatfirmaer
2007 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2007 LL.M. Comparative Corporate and Company Law, King's College London
2018- Ansatterepresentant til styret i Wikborg Rein