Sofie Vikse

Senioradvokat

Sofie Vikse er Senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for restrukturering og konkurs og næringseiendom.

2019 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo _NEWLINE_2016-2018 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2014-2016 Dommerfullmektig, Oslo byfogdembete_NEWLINE_2015- Ekstern sensor, Universitetet i Oslo / Høgskolen i Lillehammer_NEWLINE_2012-2014 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thommessen_NEWLINE_2011-2012 Sekretær, Sjømannslovutvalget, Nærings- og handelsdepartementet_NEWLINE_2011-2011 Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2009-2011 Saksbehandler, Advokatfirmaet Haavind AS
MarIus 413 (2012): Transport av farlig gods
2015 Advokatbevilling_NEWLINE_2011 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo