Sofie Vikse

Senioradvokat

Om Sofie

Sofie Vikse er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for restrukturering og konkurs samt næringseiendom. Vikse arbeider med å bistå selskaper og kreditorer med finansiell restrukturering, sikring av kreditorinteresser og andre insolvensrettslige spørsmål. I tillegg arbeider Vikse med eiendomstransaksjoner, leiekontrakter og diverse eiendomsrettslige spørsmål.

Vikse har tidligere arbeidet som dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete, som behandler saker innenfor tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring, konkurs og insolvens samt arv og skifte.

Arbeidserfaring
2019 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo _NEWLINE_2016-2018 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2014-2016 Dommerfullmektig, Oslo byfogdembete_NEWLINE_2015- Ekstern sensor, Universitetet i Oslo / Høgskolen i Lillehammer_NEWLINE_2012-2014 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thommessen_NEWLINE_2011-2012 Sekretær, Sjømannslovutvalget, Nærings- og handelsdepartementet_NEWLINE_2011-2011 Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2009-2011 Saksbehandler, Advokatfirmaet Haavind AS
Utdanning
2015 Advokatbevilling_NEWLINE_2011 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Publikasjoner
MarIus 413 (2012): Transport av farlig gods