Therese Trulsen

Senioradvokat

Om Therese

Therese Trulsen er senioradvokat og Chief Representative ved Wikborg Reins Shanghai-kontor. Hun er tilknyttet firmaets fagområde for M&A og arbeider med grensekryssende corporate oppdrag, compliance og finansregulatorisk.

Hun arbeider primært med spørsmål knyttet til internasjonale transaksjoner og corporate, som inkluderer rådgivning til norske og skandinaviske industri- og teknologibedrifter med Kina-strategi eller –tilstedeværelse. 

Innenfor M&A har Therese utstrakt erfaring med due diligence prosesser i Kina, forhandlinger og gjennomføring av M&A med kinesiske målselskaper. Erfaring med private equity-transaksjoner og tilhørende finansregulatoriske forhold gjør at hun også benyttes på slike oppdrag i Norge/EU.

Thereses erfaring inkluderer regulatoriske forhold, avtaleverk og avtalestrukturer (produksjon, salg, distribusjon, agent, lisens osv.) i Kina og håndtering av sivile tvister under de samme rettsforholdene. Selskapsetablering i Kina, samt forhandling og etablering av joint ventures i Kina inngår som naturlig del av hennes kompetanse. Restruktureringsprosesser og håndtering av avskjedigelse av ansatte i Kina er prosesser Therese ofte yter bistand til.

Av compliance-oppdrag bistår hun utenlandske selskaper med aktivitet i Kina både med forebyggende arbeid og i situasjoner hvor varslingssaker er mottatt. Fagfeltene spenner fra korrupsjon til håndtering av personopplysninger under Cyber Security Law.

Therese Trulsen deltar ofte som foredragsholder på konferanser og i andre fora.

Arbeidserfaring
2019- Senioradvokat og Chief Legal Representative, Wikborg Rein, Shanghai_NEWLINE_2018-2019 Fast advokat, Wikborg Rein, Shanghai_NEWLINE_2017-2018 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo/Shanghai_NEWLINE_2014-2017 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet BA-HR DA_NEWLINE_2013-2014 Studentpraktikant ved det Kongelige norske generalkonsulatet i Shanghai_NEWLINE_2011-2012 Trainee ved Hong Kong International Arbitration Centre, DNV GL og diverse advokatfirmaer
Utdanning
2018 Advokatbevilling_NEWLINE_2014 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2013 LLM General, University of Southampton_NEWLINE_2011 Utveksling (jus), City University of Hong Kong_NEWLINE_2008 Bachelor i kultur- og samfunnsfag, med fordypning i kinesisk, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2007 Utveksling (kinesisk), Peking University (北大)
Verv
2019 – Styremedlem, Norwegian Business Association China