Tine Elisabeth Vigmostad

Senioradvokat

Tine Elisabeth Vigmostad er Senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområder for compliance og krisehåndtering, samt petroleum og energi.

Vigmostad arbeider jevnlig med et bredt spekter av problemstillinger innenfor compliance og krisehåndtering. Disse sakene omfatter blant annet rådgivning i forbindelse med granskninger, rådgivning ved utforming av compliance programmer, rådgivning om anti-korrupsjon og risikobegrensede tiltak. Hun har jobbet med flere større internasjonale granskninger relatert til korrupsjon, bestikkelser eller andre former for misligheter, samt ledet krisehåndteringsteam etablert for å håndtere koordineringen mellom granskere, juridiske rådgivere i flere jurisdiksjoner, samt rådgivere fra andre fagdisipliner. Fra hennes arbeid som internjurist i en compliance avdeling har hun også erfaring med å videreutvikle compliance programmet, utarbeidelse av interne prosedyrer, due diligence av kontraktsparter, generell forebyggende rådgivning og administrasjon av varslingskanalen.

Vigmostad gir ofte råd om problemstillinger innenfor energi- og petroleumssektoren. Hun har bistått ved en rekke transaksjoner innenfor området de siste årene og har betydelig erfaring med internasjonale tvister, både for Norske og utenlandske klienter. I tillegg til å ha erfaring med tvister for ordinære domstoler, har hun også betydelig erfaring innen internasjonal voldgift og gasstvister spesielt. 

2019 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2016-2018 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2016-2017 Legal advisor, Business Integrity & Compliance, Aker Solutions_NEWLINE_2012-2015 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2012 Stipendiat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2010-2012 Member of Arenas Team, Xyntéo_NEWLINE_2010-2011 Trainee i diverse advokatfirmaer
2015 Advokatbevilling_NEWLINE_2012 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2011 Utvekslingsstudent, LLM International Legal Studies Program, American University Washington College of Law_NEWLINE_2008 Bachelor i kultur og samfunnsfag, Universitetet i Oslo