Tine Elisabeth Vigmostad

Senioradvokat

Om Tine

Tine Elisabeth Vigmostad er Senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for compliance og krisehåndtering, samt Wikborg Reins Trade Compliance & Sanctions Team.

Vigmostad arbeider jevnlig med et bredt spekter av problemstillinger innenfor compliance og krisehåndtering. På den preventive siden omfatter disse sakene blant annet rådgivning ved utforming av compliance program, rådgivning om anti-korrupsjon og risikobegrensende tiltak, samt tredjepartshåndtering. På den responsive siden har hun jobbet med flere større internasjonale granskninger relatert til korrupsjon og andre former for misligheter, samt ledet flere krisehåndteringsteam etablert for å håndtere koordineringen mellom granskere, juridiske rådgivere i flere jurisdiksjoner, og rådgivere fra andre fagdisipliner. Vigmostad har også praktisk erfaring fra hennes tid som internjurist i compliance-avdelingen i et større industrikonsern.  Vigmostad har utstrakt erfaring med rådgivning innenfor internasjonale sanksjoner og eksportrestriksjoner. Hun bistår jevnlig klienter med å foreta sanksjonsvurderinger, både i forhold til enkeltpersoner og virksomheter, men også av ulike typer tekniske leveranser i nærmere bestemte marked.

Vigmostad gir ofte råd om problemstillinger innenfor industri, energi- og petroleumssektorer. Hun har bistått ved en rekke transaksjoner innenfor området de siste årene og har betydelig erfaring med internasjonale tvister, både for Norske og utenlandske klienter. I tillegg til å ha erfaring med tvister for ordinære domstoler, har hun også betydelig erfaring med internasjonal voldgift og tvister av internasjonal karakter, samt gasstvister spesielt. Videre har Vigmostad erfaring med internasjonal handelsrett, herunder salgskontrakter, distribusjonsavtaler, produksjonsavtaler, agentavtaler og øvrige kontraktsforhold.

Arbeidserfaring
2019 Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2016-2018 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2016-2017 Legal advisor, Business Integrity & Compliance, Aker Solutions_NEWLINE_2012-2015 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2012 Stipendiat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2010-2012 Member of Arenas Team, Xyntéo_NEWLINE_2010-2011 Trainee i diverse advokatfirmaer
Utdanning
2015 Advokatbevilling_NEWLINE_2012 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo_NEWLINE_2011 Utvekslingsstudent, LLM International Legal Studies Program, American University Washington College of Law_NEWLINE_2008 Bachelor i kultur og samfunnsfag, Universitetet i Oslo