Tormod Kløve

Senioradvokat

Tormod Kløve er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Han har ledet firmaets kontor i Kobe i perioden 2013-2016 og er tilknyttet firmaets fagområde for Shipping Offshore. Kløve er anbefalt av Legal 500 i kategorien Shipping.

2018- Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2016-2017 Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2013-2016 Japan Representative, Wikborg Rein, Kobe, Japan_NEWLINE_2012-2013 Dommerfullmektig/konstituert sorenskriver, Nord-Gudbrandsdal tingrett_NEWLINE_2012- sensor/veileder, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Lillehammer_NEWLINE_2011-2012 Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo_NEWLINE_2010-2011 Vitenskapelig assistent, Nordisk Institutt for Sjørett, Oslo_NEWLINE_2009-2011 Traineeopphold ulike advokatfirmaer_NEWLINE_2006-2007 Saksbehandler, Jushjelpa i Midt-Norge
" P&I assurandørens risikoeksponering ved lasteskadeansvar under unimodal og multimodal transport", MarIus 402/2011
2013 Advokatbevilling_NEWLINE_2010 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo