Oslo

Silje-Marie Wahl Blomkvist

Fast advokat

Silje-Marie bistår både finansinstitusjoner, offentlige og private selskaper, og har særlig erfaring med obligasjoner, lånefinansiering og restrukturering.