Snorre Nordmo

Specialist Counsel

Om Snorre Nordmo

Snorre Nordmo er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for kapitalmarkeder.

Snorre jobber særskilt med kapitalforvaltning og finansregulatoriske problemstillinger, og har bred erfaring både fra tjenestesiden og kundesiden i bransjen. Snorre rådgir både regulerte og uregulerte kapitalforvaltere, inkludert verdipapirforetak, forvaltere av alternative investeringsfond (innenfor private equity, hedgefond, eiendomsfond, private debt, infrastruktur, mv.), verdipapirfondsforvaltere, banker og finansforetak, pensjonsforetak og pensjonsfond, forsikringsselskaper, family offices, konsulenter, rådgivere og tjenesteytere innenfor kapitalforvaltning.

Overordnet kan tjenestene Snorre tilbyr inndeles slik:

- Finansregulatorisk og annen løpende rådgivning (herunder etablering av forvaltningsmiljøer og håndtering av konsesjonssøknader, løpende rådgivning tilknyttet virksomhetsregler, atferdsregler og øvrige rammevilkår, inkludert myndighetskontakt tilknyttet stedlig tilsyn og øvrig kommunikasjon med Finanstilsynet eller andre myndigheter)

- Fondsetableringer (herunder skatt og struktur, prosjektledelse (”legal lead”) samt koordinering tilknyttet tjenesteytere og eventuell utenlandsk advokat, rådgivning tilknyttet markedsføring og pre-marketing, håndtering av AML og utarbeidelse av fondsdokumenter og markedsføringsmateriell, inkludert selskapsavtale/LPA, vedtekter, informasjonsmemorandum/PPM/prospectus/supplement, DDQ, forvaltningsavtale, aksjonæravtale, depotmottakeravtale, administrasjonsavtale, mv.)

- Compliance-, AML- og governancetjenester (herunder opplæring av ansatte, policypakker og instrukser for virksomheter og investeringer, integrert tjenestestøtte som styrebistand, ”corporate secretary”, bistand til compliance-funksjonen, bistand til compliance-komité, fiktive tilsyn, osv.)

- M&A (herunder noterte og unoterte transaksjoner, fusjoner og fisjoner)

- Kontraktsrett og bistand med forhandlinger for kapitalforvaltere (blant annet avtaler om distribusjon, forvaltningsavtaler og andre mandatavtaler, avtaler om kjøp og salg, rådgivningsavtaler, avtaler om tilrettelegging, aksjonæravtaler, ISDA, GMSLA, osv.)

- Arbeidsrett for kapitalforvaltere (herunder utarbeidelse av bransjespesifikke arbeidskontrakter og aksjonæravtaler, incentivprogrammer for management og andre bonusordninger samt løpende arbeidsrettslig rådgivning til forvaltere og deres porteføljeselskaper)

- ESG (herunder rådgivning tilknyttet EU Taxonomy, utarbeidelse av ESG policies og instrukser, gjennomføring av ESG Due Dilligence og annen løpende rådgivning tilknyttet ESG)

Før Wikborg Rein har Snorre jobbet som Chief Legal & Compliance Officer i Sector Asset Management, som advokat i Advokatfirmaet BAHR og som Junior Attorney hos Norges Bank Investment Management.

Arbeidserfaring
 • 2021 -

  Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo

 • 2018 - 2020

  Chief Legal & Compliance Officer (CLO/CCO), Sector Asset Management

 • 2017 - 2018

  Fast advokat, Advokatfirmaet BAHR AS

 • 2016

  Junior Attorney, Norges Bank Investment Management

 • 2014 - 2017

  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet BAHR AS

Utdannelse
 • 2016

  Advokatbevilling

 • 2013

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø