Snorre Nordmo

Specialist Counsel

Om Snorre Nordmo

Snorre Nordmo er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for kapitalmarkeder.

Snorre jobber særskilt med kapitalforvaltning og finansregulatoriske problemstillinger, og har bred erfaring både fra tjenestesiden og kundesiden i bransjen. Snorre rådgir både regulerte og uregulerte kapitalforvaltere, inkludert verdipapirforetak, forvaltere av alternative investeringsfond (innenfor private equity, hedgefond, eiendomsfond, private debt, infrastruktur, mv.), verdipapirfondsforvaltere, banker og finansforetak, pensjonsforetak og pensjonsfond, forsikringsselskaper, family offices, konsulenter, rådgivere og tjenesteytere innenfor kapitalforvaltning.

Før Wikborg Rein har Snorre jobbet som Chief Legal & Compliance Officer i Sector Asset Management, som advokat i Advokatfirmaet BAHR og som Junior Attorney hos Norges Bank Investment Management.

Arbeidserfaring
 • 2021 -

  Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo

 • 2018 - 2020

  Chief Legal & Compliance Officer (CLO/CCO), Sector Asset Management

 • 2017 - 2018

  Fast advokat, Advokatfirmaet BAHR AS

 • 2016

  Junior Attorney, Norges Bank Investment Management

 • 2014 - 2017

  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet BAHR AS

Utdannelse
 • 2016

  Advokatbevilling

 • 2013

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø