Sofie Vikse

Specialist Counsel

Om Sofie Vikse

Sofie er Specialist Counsel ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for restrukturering og konkurs. Hun arbeider med å bistå selskaper og kreditorer med finansiell restrukturering, sikring av kreditorinteresser og andre insolvensrettslige spørsmål, herunder tvangsfullbyrdelse. Sofie er videre tilknyttet Oslo tingrett som bostyrer i konkurs.

I tillegg er Sofie tilknyttet firmaets fagområde for næringseiendom, hvor hun arbeider med eiendomstransaksjoner, leiekontrakter og diverse eiendomsrettslige spørsmål.

Sofie har tidligere arbeidet som dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete (nå Oslo tingrett), som behandler saker innenfor tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring, konkurs og insolvens samt arv og skifte.

Arbeidserfaring
 • 2023 -

  Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo

 • 2019 - 2022

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2016 - 2018

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2015 -

  Ekstern sensor, Universitetet i Oslo / Høgskolen i Lillehammer

 • 2014 - 2016

  Dommerfullmektig, Oslo byfogdembete

 • 2012 - 2014

  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thommessen

 • 2011 - 2012

  Sekretær, Sjømannslovutvalget, Nærings- og handelsdepartementet

 • 2011

  Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

 • 2009 - 2011

  Saksbehandler, Advokatfirmaet Haavind AS

Utdannelse
 • 2015

  Advokatbevilling

 • 2011

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Publikasjoner
 • MarIus 413 (2012): Transport av farlig gods