Sofie Vikse

Senioradvokat

Om Sofie Vikse

Sofie Vikse er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for restrukturering og konkurs samt næringseiendom. Vikse arbeider med å bistå selskaper og kreditorer med finansiell restrukturering, sikring av kreditorinteresser og andre insolvensrettslige spørsmål. I tillegg arbeider Vikse med eiendomstransaksjoner, leiekontrakter og diverse eiendomsrettslige spørsmål.

Vikse har tidligere arbeidet som dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete, som behandler saker innenfor tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring, konkurs og insolvens samt arv og skifte.

Arbeidserfaring
 • 2019

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2016 - 2018

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2015 -

  Ekstern sensor, Universitetet i Oslo / Høgskolen i Lillehammer

 • 2014 - 2016

  Dommerfullmektig, Oslo byfogdembete

 • 2012 - 2014

  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thommessen

 • 2011 - 2012

  Sekretær, Sjømannslovutvalget, Nærings- og handelsdepartementet

 • 2011

  Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

 • 2009 - 2011

  Saksbehandler, Advokatfirmaet Haavind AS

Utdannelse
 • 2015

  Advokatbevilling

 • 2011

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Publikasjoner
 • MarIus 413 (2012): Transport av farlig gods